Tijdschrift voor Curatoren 2019 nr. 4

Annotatie bij rechtbank Oost-Brabant, 10 juli 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:4091

mr. L.E. van Leeuwen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het komt geregeld voor dat bestuurders van vennootschappen hun zakelijke e-mailaccount mede gebruiken voor privéaangelegenheden. Indien de vennootschap failleert, komt de vraag aan de orde in hoeverre de curator van de vennootschap toegang heeft tot privécorrespondentie van de bestuurder. Inzage in privé e-mails door de curator, kan immers een ongerechtvaardigde inbreuk vormen op de privacy van de bestuurder. Recentelijk heeft de Rechtbank Oost-Brabant zich in een lezenswaardig vonnis uitgelaten over deze kwestie.

Voornoemde uitspraak geeft een goed beeld van de verschillende argumenten die over en weer door de curator en de bestuurder kunnen worden gebezigd. De door de curator aangesproken bestuurders werpen maar liefst zes (in de praktijk veelgehoorde) verweren op. In dit artikel zal ik allereerst kort de casus schetsen. Daarna zal ik een overzicht geven van de verweren van de bestuurders, de overwegingen van de rechtbank en ingaan op de te maken afw...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Feiten (veiligstellen administratie)

3. Verweer bestuurders

3.1. Server eigendom derde

3.2. Extensie eigendom derde

3.3. De curator beschikt reeds over alle relevante informatie

3.4. Geen recht op e-mails die tot administratie van derden behoren

3.5. Wettelijke geheimhoudingsplichten verzetten zich tegen vrijgave

3.6. Ongeoorloofde inmenging privéleven bestuurders

4. Schifting e-mailverkeer door accountant en kostenverdeling

5. Geprivilegieerde e-mails

6. Alternatieve oplossingen

7. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. L.E. van Leeuwen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15762

Verder in 2019 nr.4

 Verzet ex artikel 8 Fw en gezamenlijke schuldeisersbenadeling

Onlangs hoorde ik van een verzet ex art. 8 Fw waarbij de gang van zaken zodanig was geweest dat er voor de belangen van de andere schuldeisers dan de aanvrager in feite geen enkel oog (...

 Termijnstelling op grond van artikel 58 lid 1 Fw en misbruik van bevoegdheid door de curator

Termijnstelling op grond van art. 58 Fw was lang een geducht wapen van de curator. In de afgelopen tien jaar is deze bevoegdheid steeds vaker onder vuur komen te liggen. Welke bevoegdhe...

 Enkele nova bij de schuldeiserscommissie

De Wet modernisering faillissementsprocedure, die op 1 januari 2019 in werking is getreden, heeft ook in de regeling van de schuldeiserscommissie (de term vervangt per 1 januari 2019 de oude term ‘...

 Annotatie bij rechtbank Oost-Brabant, 10 juli 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:4091

Het komt geregeld voor dat bestuurders van vennootschappen hun zakelijke e-mailaccount mede gebruiken voor privéaangelegenheden. Indien de vennootschap failleert, komt de vraag aan de o...