Tijdschrift voor Curatoren 2019 nr. 4

Overzicht rechtspraak juni t/m augustus 2019

mr. J. Wind

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 juni 2019, ECLI:NL:2019:4759 :

De curator in het op 2 juni 2014 uitgesproken faillissement van Gevi (International BV) vordert van de (enig aandeelhouder/)bestuurder, X, (o.m.) betaling van het door Gevi op 5 maart 2014 aan dividendbelasting betaalde bedrag van EUR 55K. Dat bedrag zou verschuldigd zijn geweest in verband met een (nog niet uitbetaalde) dividenduitkering over 2013 van EUR 370K.

Op 13 en 16 februari 2014 zijn de dividendbesluiten genomen. Op die data was er nog geen sprake van een vastgestelde jaarrekening 2013, een voorwaarde die in de statuten van Gevi is beschreven. Op grond daarvan waren die besluiten in strijd met de statuten en daarom op de voet van art. 2:14 BW nietig. Daarmee staat vast dat geen dividendbelasting verschuldigd was aan de belastingdienst. Het Hof stelt voorop dat dividendbelasting door middel van voorheffing wordt geheven op het inkomen van de aandeelhouder...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 juni 2019, ECLI:NL:2019:4759

Gerechtshof Den Haag 4 juni 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1317

Rechtbank Amsterdam (RC) 4 juni 2019, ECLI:NL:RBAMS:3999

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 20 juni 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:2217

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 juni 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:5969

Rechtbank Amsterdam 20 juni 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:4381

Hoge Raad 21 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:995

Rechtbank Midden-Nederland 25 juni 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2978

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 juni 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:2269

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 9 juli 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:2377

Rechtbank Rotterdam 19 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5869

Rechtbank Den Haag 23 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:7921

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 1 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:2920

Rechtbank Midden-Nederland 7 augustus 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:3990

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/15763

Verder in 2019 nr.4

 Verzet ex artikel 8 Fw en gezamenlijke schuldeisersbenadeling

Onlangs hoorde ik van een verzet ex art. 8 Fw waarbij de gang van zaken zodanig was geweest dat er voor de belangen van de andere schuldeisers dan de aanvrager in feite geen enkel oog (...

 Termijnstelling op grond van artikel 58 lid 1 Fw en misbruik van bevoegdheid door de curator

Termijnstelling op grond van art. 58 Fw was lang een geducht wapen van de curator. In de afgelopen tien jaar is deze bevoegdheid steeds vaker onder vuur komen te liggen. Welke bevoegdhe...

 Enkele nova bij de schuldeiserscommissie

De Wet modernisering faillissementsprocedure, die op 1 januari 2019 in werking is getreden, heeft ook in de regeling van de schuldeiserscommissie (de term vervangt per 1 januari 2019 de oude term ‘...

 Annotatie bij rechtbank Oost-Brabant, 10 juli 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:4091

Het komt geregeld voor dat bestuurders van vennootschappen hun zakelijke e-mailaccount mede gebruiken voor privéaangelegenheden. Indien de vennootschap failleert, komt de vraag aan de o...