Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2019 nr. 4

De interne besluitvorming van het Openbaar Ministerie in gevoelige zaken en hoge transacties: een geschikte procedure?

mr. T. Felix1

Artikel kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met name in het bijzonder strafrecht worden strafrechtelijke vervolgingen vaak getransigeerd. ‘Hoge’ en ‘bijzondere’ transacties2 kunnen rekenen op veel aandacht. Niet alleen van professionals in het strafrecht maar van de samenleving in het algemeen. Ze leiden ook tot discussie, bijvoorbeeld over de wenselijkheid van hoge transacties en de voor- en nadelen van een rechterlijke toetsing.3 Minder aandacht is er geweest voor hoe het Openbaar Ministerie (hierna: OM) tot een besluit tot transactie komt, welke afwegingen daarbij een rol spelen en hoe dit intern is geregeld. Dit artikel beoogt meer inzicht te geven in de werkwijze en procedures van het OM in bijzondere zaken en bij het aangaan van hoge (en/of) bijzondere transacties. Achtereenvolgens wordt in dit artikel de bevoegdheidsverdeling binnen het OM besproken (par. 3), hoe het OM met ‘gevoelige’ zaken omgaat (par. 4) en wat de werkwijze en procedure is bij hoge of bijzondere transacties (5). Afsluiten...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Bronnen en verantwoording

3. Bevoegdheidsverdeling binnen het Openbaar Ministerie

3.1. Organisatiestructuur en ministeriële verantwoordelijkheid

3.2. Primaat van vervolging ligt bij de officier van justitie

3.3. Parkethoofd, college van PG’s en minister kunnen ‘overrulen’

3.4. Vastlegging van bijzondere aanwijzingen

3.5. College van PG’s en minister moet geïnformeerd worden

3.6. Informeren, overleggen en bijzondere aanwijzing

4. Gevoelige zaken

4.1. Wat is een gevoelige zaak

4.2. Wat gebeurt er in een gevoelige zaak

5. Bijzondere en/of hoge transacties

5.1. Procedure op basis van de aanwijzing

5.2. De procedure nader ingevuld

6. Een geschikte procedure?

6.1. Inleiding

6.2. In hoeverre is invloed van bovenaf wenselijk?

6.3. Escape van informeel overleg

6.4. Informeel overleg buiten het strafdossier

6.5. Zeer gevoelige zaken worden niet vastgelegd

7. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. T. Felix1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/15785

Verder in 2019 nr.4

 Voorwoord

De hoge en bijzondere transacties blijven de gemoederen bezig houden. Schreven in de vorige editie Verhage en ’t Sas een zeer lezenswaardige bijdrage over de aanstaande rechterlijke toets van...

 De interne besluitvorming van het Openbaar Ministerie in gevoelige zaken en hoge transacties: een geschikte procedure?

Met name in het bijzonder strafrecht worden strafrechtelijke vervolgingen vaak getransigeerd. ‘Hoge’ en ‘bijzondere’ transacties[2] kunnen rekenen op veel aandacht. Niet alleen van prof...

 Corporate enforcement in het Nederlandse strafrecht

In mei van dit jaar verscheen op de website van Mr. een bijdrage waarin gesproken werd over de verhoudingen tussen het Openbaar Ministerie (OM)/de FIOD en de advocatuur in het kader van...

 Het verschoningsrecht, de toekomst met vertrouwen tegemoet?

1. Het verschoningsrecht: een voortdurende discussieHet verschoningsrecht is een terugkerend onderwerp van discussie waar ook kort geleden door het OM en de FIOD weer de aandacht voor is gevraagd.[...

 Enkele gedachten over de voorwaardelijke bestuurlijke boete in het financieel-economische handhavingsrecht

Tegenwoordig bestaat weer veel aandacht voor de afstemming tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving. Ondanks de ontwikkeling van inhoudelijke en procedurewaarborgen die van to...

 Hoofdelijkheid bij bestuurlijke boetes; een (terecht) eind aan jarenlange praktijk? - Een artikelnoot bij de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 5 februari 2019, ECLI:NL:CBB:2019:47

‘6.12.3 Bij het beoordelen van de evenredigheid van de opgelegde boete betrekt het College ambtshalve dat ACM niet aan elk van de drie betrokkenen – de onderneming (een rechtspersoon) en de persone...