Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2019 nr. 4

Het verschoningsrecht, de toekomst met vertrouwen tegemoet?

mr. M. van der Horst en mr. R. Klein1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Het verschoningsrecht: een voortdurende discussie

Het verschoningsrecht is een terugkerend onderwerp van discussie waar ook kort geleden door het OM en de FIOD weer de aandacht voor is gevraagd.2 De reactie vanuit de advocatuur liet niet lang op zich wachten.3 Vanuit de opsporing wordt er in dit debat op gewezen dat het verschoningsrecht niet altijd wordt gebruikt waarvoor het is bedoeld en dat procedures inzake het verschoningsrecht vaak erg lang duren, waardoor de opsporing onnodige vertraging oploopt. De advocatuur stelt daartegenover dat aan het verschoningsrecht niet te tornen valt en dat de opsporing het verschoningsrecht onvoldoende respecteert door een werkwijze te hanteren die het verschoningsrecht doorbreekt.

Ook de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft in een recente brief aan de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor het verschoningsrecht.4 In deze brief benadrukt de NOvA dat het verschoningsrecht onmisbaar is voor het functioneren van de re...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Het verschoningsrecht: een voortdurende discussie

2. Essentie en reikwijdte geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht

2.1. De geheimhoudingplicht

2.2. Het verschoningsrecht in het Wetboek van Strafvordering

2.3. Uitzonderingen op het verschoningsrecht

3. Procedures ter waarborging van het verschoningsrecht

3.1. Procedure inbeslagname en doorzoeking

3.2. Procedure inzet bijzondere opsporingsbevoegdheden

3.3. De medewerker geheimhouding en de geheimhouders officier van justitie

4. Verschoningsrecht in de praktijk

4.1. De verdachte fiscale adviseur van een advocatenkantoor

4.2. De verdachte notaris

4.3. De advocaat in dienstbetrekking

4.4. De advocaat als forensisch onderzoeker

4.5. Geheimhoudersinformatie in het digitale beslag, maar waar?

4.6. Beslag op digitale bestanden van een ziekenhuis

4.7. Impressie van de doorlooptijden

5. Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

6. Wetsvoorstel Modernisering Wetboek van Strafvordering

6.1. Codificering reikwijdte van het verschoningsrecht in boek 1

6.2. Codificering procedures en voorwaarden in boek 2

7. Een gezamenlijke oplossing voor een gezamenlijk probleem?

7.1. Resumé

7.2. Aanbeveling: identificeren en kenmerken van geheimhoudersinformatie door de verschoningsgerechtigde

7.3. Aanbeveling: een toegerust kabinet RC of ondersteuning door opsporing

7.4. Aanbeveling: aanvullende regels in verband met de veranderende rol van de advocaat

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M. van der Horst en mr. R. Klein1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/15787

Verder in 2019 nr.4

 Voorwoord

De hoge en bijzondere transacties blijven de gemoederen bezig houden. Schreven in de vorige editie Verhage en ’t Sas een zeer lezenswaardige bijdrage over de aanstaande rechterlijke toets van...

 De interne besluitvorming van het Openbaar Ministerie in gevoelige zaken en hoge transacties: een geschikte procedure?

Met name in het bijzonder strafrecht worden strafrechtelijke vervolgingen vaak getransigeerd. ‘Hoge’ en ‘bijzondere’ transacties[2] kunnen rekenen op veel aandacht. Niet alleen van prof...

 Corporate enforcement in het Nederlandse strafrecht

In mei van dit jaar verscheen op de website van Mr. een bijdrage waarin gesproken werd over de verhoudingen tussen het Openbaar Ministerie (OM)/de FIOD en de advocatuur in het kader van...

 Het verschoningsrecht, de toekomst met vertrouwen tegemoet?

1. Het verschoningsrecht: een voortdurende discussieHet verschoningsrecht is een terugkerend onderwerp van discussie waar ook kort geleden door het OM en de FIOD weer de aandacht voor is gevraagd.[...

 Enkele gedachten over de voorwaardelijke bestuurlijke boete in het financieel-economische handhavingsrecht

Tegenwoordig bestaat weer veel aandacht voor de afstemming tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving. Ondanks de ontwikkeling van inhoudelijke en procedurewaarborgen die van to...