Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2019 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. M.E Rosing
mr. A.E. van der Wal

Redactie

mr. R. de Bree
mr. A.A. van Gelder
mr. dr. A.R. Hartmann
mr. R. van der Hoeven
mr. L.E.G. van der Hut
mr. R.P.A. Kraaijeveld LL.M
mr. A.S.M.L. Prompers
mr. P. L. Reeser Cuperus
mr. J.F. Rense
mr. R.J.M. de Rijck
mr. G.P. Roth
Mr. B.J. Schmitz
mr. drs. M.J.C. Somsen
mr. A. B. Vissers
mr. A.E. Wilbrink
mr. dr. E. M. Witjens
mr. dr. M.T. van der Wulp

Vaste medewerkers

mr. S. Allertz
mr. M.C.C. J. Cuppen
mr. K.M.G. Demandt
mr. F.A. Dudok van Heel
mr. A.A. Feenstra
mr. M.A. Loenen
E. Neve
mr. E.R. van Rhijn
mr. C. J. Roosen
mr. W. Shreki
mr. S.W.M. Stevens
mr. drs. M.J.N. Vermeij

Redactiesecretaris(sen)

mr. A.M. Borel Rinkes

Inleiding

Voorwoord

mr. dr. E.M. Witjens

De hoge en bijzondere transacties blijven de gemoederen bezig houden. Schreven in de vorige editie Verhage en ’t Sas een zeer lezenswaardige bijdrage over de aanstaande rechterlijke toets van dat type transacties, in het onderhavige nummer maakt Felix in zijn artikel de procedure inzichtelijk volgens welke het OM tot het aangaan van een dergelijke transactie dient te besluiten. Door middel van Wob-verzoeken kon Felix achterhalen op welke wijze voorgenomen hoge transacties door de verschillende niveaus binnen de organisatie van het OM worden beoordeeld en – in bepaalde... ...lees meer

Artikel

De interne besluitvorming van het Openbaar Ministerie in gevoelige zaken en h...

mr. T. Felix1

Met name in het bijzonder strafrecht worden strafrechtelijke vervolgingen vaak getransigeerd. ‘Hoge’ en ‘bijzondere’ transacties[2] kunnen rekenen op veel aandacht. Niet alleen van professionals in het strafrecht maar van de samenleving in het algemeen. Ze leiden ook tot discussie, bijvoorbeeld over de wenselijkheid van hoge transacties en de voor- en nadelen van een rechterlijke toetsing.[3] Minder aandacht is er geweest voor hoe het Openbaar Ministerie (hierna: OM) tot een besluit tot transactie komt, welke afwegingen daarbij een rol spelen en hoe dit intern is ger... abonneren of dit artikel kopen.

Corporate enforcement in het Nederlandse strafrecht

mr. M. Stevens en mr. M. Paardekooper1

In mei van dit jaar verscheen op de website van Mr. een bijdrage waarin gesproken werd over de verhoudingen tussen het Openbaar Ministerie (OM)/de FIOD en de advocatuur in het kader van megaschikkingen in strafzaken. Vanuit de advocatuur werd onder meer bepleit dat als het OM de schikkingspraktijk uit de Verenigde Staten (VS) zou willen kopiëren, het dan ook de US Sentencing Guidelines (USSG) zou moeten kopiëren, op grond waarvan bijvoorbeeld self-reporting (het zelf bij de autoriteit... abonneren of dit artikel kopen.

Het verschoningsrecht, de toekomst met vertrouwen tegemoet?

mr. M. van der Horst en mr. R. Klein1

1. Het verschoningsrecht: een voortdurende discussieHet verschoningsrecht is een terugkerend onderwerp van discussie waar ook kort geleden door het OM en de FIOD weer de aandacht voor is gevraagd.[2] De reactie vanuit de advocatuur liet niet lang op zich wachten.[3] Vanuit de opsporing wordt er in dit debat op gewezen dat het verschoningsrecht niet altijd wordt gebruikt waarvoor het is bedoeld en dat procedures inzake het verschoningsrecht vaak erg lang duren, waardoor de opsporing onnodige vertraging oploopt. De advocatuur stelt daartegenover dat aan het verschoningsrecht niet ... abonneren of dit artikel kopen.

Enkele gedachten over de voorwaardelijke bestuurlijke boete in het financieel...

mr. dr. drs. B. van der Vorm1

Tegenwoordig bestaat weer veel aandacht voor de afstemming tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving. Ondanks de ontwikkeling van inhoudelijke en procedurewaarborgen die van toepassing zijn op de bestuurlijke boete, blijkt dat nadere afstemming tussen de oplegging van de bestuurlijke boete en strafrechtelijke sanctionering nodig is, zo blijkt uit het Nader rapport bestuurlijke boetestelsels.[2] Uit het Nader rapport bestuurlijke boetestelsels blijkt dat er drie aspecten zijn, waar nadrukkelijk aandacht aan wordt besteed, namelijk de harmonisatie van de boete... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Hoofdelijkheid bij bestuurlijke boetes; een (terecht) eind aan jarenlange pr...

mr. M. Altena en mr. R.P.A. Kraaijeveld1

‘6.12.3 Bij het beoordelen van de evenredigheid van de opgelegde boete betrekt het College ambtshalve dat ACM niet aan elk van de drie betrokkenen – de onderneming (een rechtspersoon) en de personen 1 en 2 – individueel een boete heeft opgelegd, maar een boete heeft opgelegd aan de onderneming, en daarbij de personen 1 en 2 heeft beboet door hen hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor betaling van een deel van het bedrag waarvoor de onderneming is beboet. De vraag of ACM bevoegd is om (natuurlijke) personen hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor (een deel van) de aan... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

Economisch strafrecht: arbeidsomstandigheden Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van HeelJurisprudentieGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 mei 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:4493Op 22 mei 2019 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een zaak waarin een rechtspersoon – een producent van halfgeleiders – in hoger beroep terecht stond in verband met een gasexplosie die op 13 december 2013 plaatsvond op haar inrichting. Tijdens deze gasexplosie is een werknemer van een ander bedrijf, een onderhoudsmonteur die w... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS