Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2019 nr. 4

Hoofdelijkheid bij bestuurlijke boetes; een (terecht) eind aan jarenlange praktijk? - Een artikelnoot bij de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 5 februari 2019, ECLI:NL:CBB:2019:47

mr. M. Altena en mr. R.P.A. Kraaijeveld1

Artikel kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

‘6.12.3 Bij het beoordelen van de evenredigheid van de opgelegde boete betrekt het College ambtshalve dat ACM niet aan elk van de drie betrokkenen – de onderneming (een rechtspersoon) en de personen 1 en 2 – individueel een boete heeft opgelegd, maar een boete heeft opgelegd aan de onderneming, en daarbij de personen 1 en 2 heeft beboet door hen hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor betaling van een deel van het bedrag waarvoor de onderneming is beboet. De vraag of ACM bevoegd is om (natuurlijke) personen hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor (een deel van) de aan een andere (rechts-) persoon opgelegde boete, dan wel of boetes aan meerdere personen gezamenlijk kunnen worden opgelegd, is een kwestie van openbare orde, aangezien de vraag moet worden beantwoord of ACM daar een wettelijke bevoegdheidsgrondslag voor heeft.

6.12.4 Het College beantwoordt deze vraag ontkennend en is van oordeel dat de door ACM gekozen constructie van hoofdelijke aansprakelijkstelling geen w...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Hoofdelijkheid in de toezichtspraktijk

3. Hoofdelijkheid in het burgerlijk recht

4. Hoofdelijkheid in het strafrecht

5. Invordering van bestuurlijke boetes

6. Jurisprudentiële ontwikkelingen na 5 februari 2019

7. Afsluitende opmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M. Altena en mr. R.P.A. Kraaijeveld1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/15789

Verder in 2019 nr.4

 Voorwoord

De hoge en bijzondere transacties blijven de gemoederen bezig houden. Schreven in de vorige editie Verhage en ’t Sas een zeer lezenswaardige bijdrage over de aanstaande rechterlijke toets van...

 De interne besluitvorming van het Openbaar Ministerie in gevoelige zaken en hoge transacties: een geschikte procedure?

Met name in het bijzonder strafrecht worden strafrechtelijke vervolgingen vaak getransigeerd. ‘Hoge’ en ‘bijzondere’ transacties[2] kunnen rekenen op veel aandacht. Niet alleen van prof...

 Corporate enforcement in het Nederlandse strafrecht

In mei van dit jaar verscheen op de website van Mr. een bijdrage waarin gesproken werd over de verhoudingen tussen het Openbaar Ministerie (OM)/de FIOD en de advocatuur in het kader van...

 Het verschoningsrecht, de toekomst met vertrouwen tegemoet?

1. Het verschoningsrecht: een voortdurende discussieHet verschoningsrecht is een terugkerend onderwerp van discussie waar ook kort geleden door het OM en de FIOD weer de aandacht voor is gevraagd.[...

 Enkele gedachten over de voorwaardelijke bestuurlijke boete in het financieel-economische handhavingsrecht

Tegenwoordig bestaat weer veel aandacht voor de afstemming tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving. Ondanks de ontwikkeling van inhoudelijke en procedurewaarborgen die van to...

 Hoofdelijkheid bij bestuurlijke boetes; een (terecht) eind aan jarenlange praktijk? - Een artikelnoot bij de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 5 februari 2019, ECLI:NL:CBB:2019:47

‘6.12.3 Bij het beoordelen van de evenredigheid van de opgelegde boete betrekt het College ambtshalve dat ACM niet aan elk van de drie betrokkenen – de onderneming (een rechtspersoon) en de persone...