TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2019 nr. 1

Platformwerkers: sociale noodopvang door de EU?

mr. dr. J.H. Bennaars en mr. E.F. Grosheide1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

en onderzoeksvraag

Platformwerk en het ‘platformiseren van werk’ blijven de gemoederen bezig houden in het maatschappelijk en academisch debat, maar ook in de politiek; met enige regelmaat worden Kamervragen gesteld over platformwerk.2 Belangwekkende onderwerpen zijn de noodzaak om al dan niet tot specifieke wetgeving te komen voor deze groep en, meer fundamenteel, de ingrijpende hervorming van het arbeidsrecht.3 Nederland is hierin niet uniek. Vrijwel alle (West-)Europese landen worstelen in meer of mindere mate met de vraag hoe atypische arbeidsrelaties, waaronder platformwerk, ingepast moeten worden in sociaal beleid, werkgelegenheidsbeleid en arbeidsrechtelijke systemen.4

Ondertussen verkeren platformwerkers en platformen in onzekerheid over de arbeidsrechtelijke kwalificatie van de relatie platform-platformwerker. Terwijl op het niveau van de lidstaten de maatschappelijke discussie over wie arbeidsrechtelijke bescherming verdi...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding en onderzoeksvraag

2. Platformwerk in EU-beleidsinitiatieven

2.1. Digitale eengemaakte markt voor Europa

2.2. Agenda voor deeleconomie

2.3. Toch een vierde pijler: De Europese pijler van sociale rechten

2.4. Tussenconclusie

3. Kwalificatie van de arbeidsrelatie tussen platform en platformwerker

3.1. Europeesrechtelijke werknemersbegrippen en de kwalificatie van de arbeidsrelatie

3.2. Aard van de dienstverrichting door het platform en de kwalificatie van de arbeidsrelatie

4. Platformwerk in nieuwe EU-wetgeving

4.1. Raadsaanbeveling toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen

5. Afronding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. J.H. Bennaars en mr. E.F. Grosheide1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/15792

Verder in 2019 nr.1

 Ratings en prikkels: hoe zelfstandig zijn platformwerkers?

Wanneer ik in het halletje van mijn Amsterdamse appartement die grote, kubusvormige thermorugtas om deed, een stapel boterhammen al ingepakt, de regenjas in Deliveroo-kleuren al aan, riep mijn vrie...

 Platformwerkers: sociale noodopvang door de EU?

en onderzoeksvraag Platformwerk en het ‘platformiseren van werk’ blijven de gemoederen bezig houden in het maatschappelijk en academisch debat, maar ook in de politiek; me...

 Is het mededingingsrecht de reddingsboei van zwakke zzp’ers?

‘Ik sta ingeschreven.’ Het werd tien jaar geleden nog alleen gefluisterd. Ingeschreven staan was in het slechtste geval sociale zelfmoord en in het beste geval de erkenning dat je hulp nodig had...

 Platformarbeid fiscaal: zie maar dat je er (niet) tussenkomt

De opkomst van de platformarbeid heeft bijgedragen aan de fundamentele discussie die de laatste jaren is ontstaan over de juridische positie van werkers. Het belastingrecht heeft daarin een eige...