TAC

Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context

2019 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. drs. A.M. Helstone

Redactie

mr. dr. J.H. Bennaars
prof. mr. dr. J.H. Even
prof. mr. S. Klosse
mr. S. Sikkink
prof. dr. O.P. van Vliet
mr. dr. H.H. Voogsgeerd
mr. A. Zwanenburg

Vaste medewerkers

mr. F. Dekker
mr. R.A.A. Duk
mr. A.L. Mertens
mr. dr. Nuna Zekic
mr. drs. E.H.A. Schram
mr.dr. J.P.H. Zwemmer

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Diepenbach

Artikel

Ratings en prikkels: hoe zelfstandig zijn platformwerkers?

R. Lieman1

Wanneer ik in het halletje van mijn Amsterdamse appartement die grote, kubusvormige thermorugtas om deed, een stapel boterhammen al ingepakt, de regenjas in Deliveroo-kleuren al aan, riep mijn vriendin vanuit de huiskamer vaak nog: ‘Gewoon rustig fietsen, oké?’ Ik nam het me altijd voor, het lukte zelden. Dat is wat betaald worden per bestelling met je doet: hoe harder je fietst, hoe meer je verdient. Bovendien lagen er allerlei bonusjes voor het oprapen. Wat ook niet hielp, is dat de app waarmee ik als fietsbezorger werkte, me na elke bestelling liet zien hoe lang ik over de bezorging h... abonneren of dit artikel kopen.

Platformwerkers: sociale noodopvang door de EU?

mr. dr. J.H. Bennaars en mr. E.F. Grosheide1

en onderzoeksvraag Platformwerk en het ‘platformiseren van werk’ blijven de gemoederen bezig houden in het maatschappelijk en academisch debat, maar ook in de politiek; met enige regelmaat worden Kamervragen gesteld over platformwerk.[2] Belangwekkende onderwerpen zijn de noodzaak om al dan niet tot specifieke wetgeving te komen voor deze groep en, meer fundamenteel, de ingrijpende hervorming van het arbeidsrecht.[3] Nederland is hierin niet uniek. Vrijwel alle (West-)Europese landen worstelen in meer of mindere mate met de vraag hoe atypische arbeidsre... abonneren of dit artikel kopen.

Is het mededingingsrecht de reddingsboei van zwakke zzp’ers?

mr. J.M. Truijens Martinez en mr. S.J.H. Evans1

‘Ik sta ingeschreven.’ Het werd tien jaar geleden nog alleen gefluisterd. Ingeschreven staan was in het slechtste geval sociale zelfmoord en in het beste geval de erkenning dat je hulp nodig had om als vrijgezel vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Nu blijkt dat deze early adaptors niet zo zeer hulp nodig hadden, maar het spel beter begrepen dan de rest. Tien jaar na het fluisteren gebruikt één op de drie vrijgezellen een (of meerdere) apps als Tinder, Happn of Bumble en swipen bij de borrel je vrienden gezellig mee. Behalve ons liefdesleven, brengt de digitale economie steeds mee... abonneren of dit artikel kopen.

Platformarbeid fiscaal: zie maar dat je er (niet) tussenkomt

mr. A.L. Mertens1

De opkomst van de platformarbeid heeft bijgedragen aan de fundamentele discussie die de laatste jaren is ontstaan over de juridische positie van werkers. Het belastingrecht heeft daarin een eigen rol. Naast alle civielrechtelijke verplichtingen die aan werkgevers zijn opgelegd gelden er voor hen ook tal van publiekrechtelijk opgelegde taken. Het inhouden en afdragen van de loonheffingen is daar één van. In deze bijdrage ga ik in op de rol van de loonheffingen in relatie tot platformarbeid.[2] abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS