TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2019 nr. 1

Is het mededingingsrecht de reddingsboei van zwakke zzp’ers?

mr. J.M. Truijens Martinez en mr. S.J.H. Evans1

‘Ik sta ingeschreven.’ Het werd tien jaar geleden nog alleen gefluisterd. Ingeschreven staan was in het slechtste geval sociale zelfmoord en in het beste geval de erkenning dat je hulp nodig had om als vrijgezel vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Nu blijkt dat deze early adaptors niet zo zeer hulp nodig hadden, maar het spel beter begrepen dan de rest. Tien jaar na het fluisteren gebruikt één op de drie vrijgezellen een (of meerdere)

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

apps als Tinder, Happn of Bumble en swipen bij de borrel je vrienden gezellig mee. Behalve ons liefdesleven, brengt de digitale economie steeds meer vormen van vraag en aanbod bij elkaar, van schoonmaken (Helpling) tot klusjes rondom het huis (Temper). Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Het Economisch Bureau van ING schat dat het aantal zzp’ers kan verdubbelen naar 2.000.000.[2] Dat dergelijke voorspellingen niet uit de lucht komen vallen, blijkt onder meer uit de daadwerkelijke verdubbeling van het aantal ‘gig economy workers’ in het Verenigd Koninkrijk in de laatste drie jaar.[3]De groei van het aantal zzp’ers werd aanvankelijk met luid gejuich onthaald (vrijheid! flexibiliteit!), maar gaat steeds vaker gepaard met toenemende zorgen (onzekerheid! armoede!). In het bijzonder omdat een groeiende groep mensen slechts met moeite hun hoofd boven water kan houden vanwege (te) lage uurtarieven. Ook de ACM mengt zich in het debat. Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM, stelt dat de markt niet goed werkt als zzp’ers door lage uurtarieven onder het bestaansminimum komen.[4]Deze inmenging sluit aan bij de trend in het mededingingsrecht dat niet alleen de economie, maar ook andere belangen moeten worden gediend (zoals duurzaamheid). Mededingingsrecht ziet vanuit dit perspectief niet alleen op een survival of the fittest, maar ook op een bescherming van de zwakkeren. In dit artikel bespreken wij hoe eventuele belemmeringen die het mededingingsrecht opwerpt bij de bescherming van zzp’ers kunnen worden beperkt en of het mededingingsrecht wel het juiste instrument daarvoor is.[5]

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Platforms en zzp’ers: (g)een gouden combinatie

2. De beschermingsmogelijkheden onder het mededingingsrecht

2.1. Eens een zzp’er, altijd een zzp’er?

2.2. De schijn-zzp’er

2.3. De onderneming-zzp’er

3. Niet meer dan een reddingsboei

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.M. Truijens Martinez en mr. S.J.H. Evans1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/15793

Verder in 2019 nr.1

 Ratings en prikkels: hoe zelfstandig zijn platformwerkers?

Wanneer ik in het halletje van mijn Amsterdamse appartement die grote, kubusvormige thermorugtas om deed, een stapel boterhammen al ingepakt, de regenjas in Deliveroo-kleuren al aan, riep mijn vrie...

 Platformwerkers: sociale noodopvang door de EU?

en onderzoeksvraag Platformwerk en het ‘platformiseren van werk’ blijven de gemoederen bezig houden in het maatschappelijk en academisch debat, maar ook in de politiek; me...

 Is het mededingingsrecht de reddingsboei van zwakke zzp’ers?

‘Ik sta ingeschreven.’ Het werd tien jaar geleden nog alleen gefluisterd. Ingeschreven staan was in het slechtste geval sociale zelfmoord en in het beste geval de erkenning dat je hulp nodig had...

 Platformarbeid fiscaal: zie maar dat je er (niet) tussenkomt

De opkomst van de platformarbeid heeft bijgedragen aan de fundamentele discussie die de laatste jaren is ontstaan over de juridische positie van werkers. Het belastingrecht heeft daarin een eige...