Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 6

Contractsvrijheid in het huurrecht en de betekenis van de Algemene wet gelijke behandeling

mr. I.E. Hofhuis1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het huurrecht voor bedrijfsruimte wordt beheerst door de wettelijke bepalingen in titel 7.4 van het Burgerlijk Wetboek maar ook door het algemeen verbintenissenrecht en andere wetten, zoals de Algemene wet gelijke behandeling (hierna: “AWGB”). De algemene beginselen van het contractenrecht zijn in het huurrecht van toepassing, zoals het beginsel van de contractsvrijheid. Ten behoeve van de bescherming van de huurder is de contractsvrijheid in het huurrecht aanzienlijk beperkt door de diverse semi-dwingendrechtelijke bepalingen in titel 7.4 BW. In dit artikel zal ik bekijken in hoeverre de contractsvrijheid in het huurrecht daarnaast wordt begrensd door de AWGB.2 Daartoe bespreek ik allereerst het beginsel van de contractsvrijheid. Daarbij ga ik in op mogelijke botsingen van dit beginsel met andere beginselen van het contractenrecht en met geschreven grondrechten. Vervolgens bespreek ik op welke wijze titel 7.4 BW de contractsvrijheid in het huurrecht beper...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Het beginsel van contractsvrijheid

2.1. Beperkingen van de contractsvrijheid door andere beginselen van het contractenrecht

2.2. Verhouding van de contractsvrijheid tot grondrechten

3. Beperkingen van de contractsvrijheid in titel 7.4 BW

3.1. Algemeen

3.2. Inhoud van de overeenkomst

3.3. De keuze van de contractspartij

4. De Algemene wet gelijke behandeling

4.1. Verboden onderscheid op grond van de AWGB

4.2. Betekenis van de AWGB voor de huur van bedrijfsruimte

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. I.E. Hofhuis1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15882

Verder in 2019 nr.6

 Voorwoord

Voor u ligt de zesde TvHB-aflevering van 2019, daarmee tevens de laatste editie van dit jaar. Het is een mooie uitgave geworden met interessante bijdragen om het jaar goed mee af te sluiten. De we...

 Winstafdracht in het huurrecht

Op grond van art. 6:104 BW kan de rechter de schade van een benadeelde begroten op de winst die de aansprakelijke partij heeft gegenereerd. In dit artikel staan wij stil bij de bruikbaarheid van...

 Bevrijdende verjaring

Dit artikel is onderdeel van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’. De huurovereenkomst is als bijzondere overeenkomst opgenomen in de vierde titel van Boek 7 van ons Burgerlijk Wetboek (BW). ...

 Contractsvrijheid in het huurrecht en de betekenis van de Algemene wet gelijke behandeling

Het huurrecht voor bedrijfsruimte wordt beheerst door de wettelijke bepalingen in titel 7.4 van het Burgerlijk Wetboek maar ook door het algemeen verbintenissenrecht en andere wetten, ...

 Huur van 230a-ruimte versus erfpacht; een rechtsvergelijking

Van september 2017 tot en met september 2019 heb ik met veel plezier de Master of Real Estate (MRE) opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) gevolgd. In het kader van mij...