Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 6

Huur van 230a-ruimte versus erfpacht; een rechtsvergelijking

mr. B.N. Cammelbeeck1 

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Van september 2017 tot en met september 2019 heb ik met veel plezier de Master of Real Estate (MRE) opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) gevolgd. In het kader van mijn afstudeerscriptie heb ik onderzoek gedaan naar de belangrijkste civielrechtelijke en fiscale verschillen en overeenkomsten tussen huur van 230a-ruimte en erfpacht. Dit artikel is een bewerking van mijn scriptie.2

In Nederland is het gebruikelijk dat commercieel vastgoed door private vastgoedbeleggers wordt verhuurd. Het gebruik van het instrument erfpacht lijkt minder populair. Uit interviews met een tiental binnenlandse en buitenlandse private vastgoedbeleggers is naar voren gekomen dat Nederlandse beleggers het idee hebben dat een erfpacht (veel) minder flexibel is dan een huur. Buitenlandse beleggers zijn over het algemeen niet goed bekend met de rechtsfiguur erfpacht en volgen bij voorkeur hetgeen in de Nederlandse markt gebruikelijk is.3 Op basis van voornoemde...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Belangrijkste civielrechtelijke verschillen en overeenkomsten tussen huur van 230-ruimte en erfpacht

2.1. Algemeen: Karakter / Toepasselijk recht / Essentialia

2.2. Totstandkoming

2.3. Wijziging

2.4. Looptijd en verlenging

2.5. Beëindiging door opzegging tegen het einde van een periode (niet wegens een tekortkoming van de huurder / erfpachter)

2.6. Beëindiging wegens een tekortkoming van huurder / erfpachter

2.7. Beëindiging in geval van faillissement

2.8. Aanspraken van de huurder / erfpachter bij het einde van de huur c.q. het erfpachtrecht

2.9. (Onder)verhuur

2.10. Overdracht door huurder / erfpachter

2.11. Risico van kleur verschieten

3. Belangrijkste fiscale verschillen en overeenkomsten tussen huur van 230-ruimte en erfpacht

3.1. Inleiding

3.2. Overdrachtsbelasting

3.3. Btw

4. Conclusies en aanbevelingen

Schematische samenvatting van belangrijkste civielrechtelijke en fiscale verschillen en overeenkomsten

Conclusies

4.3. Aanbevelingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. B.N. Cammelbeeck1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15883

Verder in 2019 nr.6

 Voorwoord

Voor u ligt de zesde TvHB-aflevering van 2019, daarmee tevens de laatste editie van dit jaar. Het is een mooie uitgave geworden met interessante bijdragen om het jaar goed mee af te sluiten. De we...

 Winstafdracht in het huurrecht

Op grond van art. 6:104 BW kan de rechter de schade van een benadeelde begroten op de winst die de aansprakelijke partij heeft gegenereerd. In dit artikel staan wij stil bij de bruikbaarheid van...

 Bevrijdende verjaring

Dit artikel is onderdeel van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’. De huurovereenkomst is als bijzondere overeenkomst opgenomen in de vierde titel van Boek 7 van ons Burgerlijk Wetboek (BW). ...

 Contractsvrijheid in het huurrecht en de betekenis van de Algemene wet gelijke behandeling

Het huurrecht voor bedrijfsruimte wordt beheerst door de wettelijke bepalingen in titel 7.4 van het Burgerlijk Wetboek maar ook door het algemeen verbintenissenrecht en andere wetten, ...

 Huur van 230a-ruimte versus erfpacht; een rechtsvergelijking

Van september 2017 tot en met september 2019 heb ik met veel plezier de Master of Real Estate (MRE) opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) gevolgd. In het kader van mij...