Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 6

Hof Amsterdam, 20 augustus 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3064 Ram Properties B.V. / Geïntimeerde (TvHB 2019/21)

N. Amiel

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot N. Amiel

Samenvatting

Voorkeursrecht van koop, wanprestatie, concrete of abstracte schadebegroting, peildatum, causaal verband

Eerder is in rechte komen vast te staan dat de verhuurder wanprestatie jegens de huurder heeft gepleegd door het voorkeursrecht van koop van de huurder te schenden. Het onderhavige hofarrest is gewezen in de daaropvolgende schadestaatprocedure. Hierbij komt het hof, na beslissingen over de wijze van schadebegroting (concrete schadebegroting), de peildatum, het causaal verband en de posten die wel of niet voor vergoeding in aanmerking komen, tot de vaststelling van de hoogte van de door de verhuurder te betalen schadevergoeding.

Gerechtshof

RAM PROPERTIES B.V.,

gevestigd te Almere,

appellante in principaal appel,

geïntimeerde in incidenteel appel,

advocaat: mr. H.C. Koops te Amstelveen,

tegen

[geïntimeerde]

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Voorkeursrecht van koop, wanprestatie, concrete of abstracte schadebegroting, peildatum, causaal verband

Gerechtshof

2 Verdere beoordeling

3 Beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
N. Amiel
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2019:3064
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15884

Verder in 2019 nr.6

 Voorwoord

Voor u ligt de zesde TvHB-aflevering van 2019, daarmee tevens de laatste editie van dit jaar. Het is een mooie uitgave geworden met interessante bijdragen om het jaar goed mee af te sluiten. De we...

 Winstafdracht in het huurrecht

Op grond van art. 6:104 BW kan de rechter de schade van een benadeelde begroten op de winst die de aansprakelijke partij heeft gegenereerd. In dit artikel staan wij stil bij de bruikbaarheid van...

 Bevrijdende verjaring

Dit artikel is onderdeel van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’. De huurovereenkomst is als bijzondere overeenkomst opgenomen in de vierde titel van Boek 7 van ons Burgerlijk Wetboek (BW). ...

 Contractsvrijheid in het huurrecht en de betekenis van de Algemene wet gelijke behandeling

Het huurrecht voor bedrijfsruimte wordt beheerst door de wettelijke bepalingen in titel 7.4 van het Burgerlijk Wetboek maar ook door het algemeen verbintenissenrecht en andere wetten, ...

 Huur van 230a-ruimte versus erfpacht; een rechtsvergelijking

Van september 2017 tot en met september 2019 heb ik met veel plezier de Master of Real Estate (MRE) opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) gevolgd. In het kader van mij...