Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 6

Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, 30 juli 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:6237 Appellante / EG Retail (Netherlands) B.V. (TvHB 2019/22)

M.E. Voorrips

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van M.E. Voorrips

Samenvatting

Kwalificatie, benzinestation, verlenging of vernieuwing huurovereenkomst, opzegging, ontruiming

Huur van onbebouwde grond waarop door huurder een benzinestation wordt gerealiseerd. Partijen sluiten 20 en 40 jaar na de huuringangsdatum een nieuwe huurovereenkomst. In die laatste overeenkomst wordt het gehuurde anders omschreven en worden diverse bepalingen opgenomen die passen bij de huur van 290-bedrijfsruimte. Verhuurder vordert ontruiming van het gehuurde na ommekomst van de huurtermijn. Huurder beroept zich op huurbescherming. De kantonrechter oordeelt dat met de laatste verlenging een nieuwe, zelfstandige huurovereenkomst met betrekking tot 290-bedrijfsruimte tot stand is gekomen. Het hof vernietigt het vonnis. Niet kan worden geconcludeerd dat de partijbedoeling bij de laatste verlenging gericht was op het sluiten van een nieuwe, zelfstandige huurovereenkomst met betrekking tot 290-bedrijfsruimt...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Kwalificatie, benzinestation, verlenging of vernieuwing huurovereenkomst, opzegging, ontruiming

Gerechtshof

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

2 De vaststaande feiten

3 Het geschil, de beslissing in eerste aanleg en de vordering in hoger beroep

4 De beoordeling van de grieven en de vordering

5 De slotsom

6 De beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
M.E. Voorrips
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2019:6237
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15885

Verder in 2019 nr.6

 Voorwoord

Voor u ligt de zesde TvHB-aflevering van 2019, daarmee tevens de laatste editie van dit jaar. Het is een mooie uitgave geworden met interessante bijdragen om het jaar goed mee af te sluiten. De we...

 Winstafdracht in het huurrecht

Op grond van art. 6:104 BW kan de rechter de schade van een benadeelde begroten op de winst die de aansprakelijke partij heeft gegenereerd. In dit artikel staan wij stil bij de bruikbaarheid van...

 Bevrijdende verjaring

Dit artikel is onderdeel van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’. De huurovereenkomst is als bijzondere overeenkomst opgenomen in de vierde titel van Boek 7 van ons Burgerlijk Wetboek (BW). ...

 Contractsvrijheid in het huurrecht en de betekenis van de Algemene wet gelijke behandeling

Het huurrecht voor bedrijfsruimte wordt beheerst door de wettelijke bepalingen in titel 7.4 van het Burgerlijk Wetboek maar ook door het algemeen verbintenissenrecht en andere wetten, ...

 Huur van 230a-ruimte versus erfpacht; een rechtsvergelijking

Van september 2017 tot en met september 2019 heb ik met veel plezier de Master of Real Estate (MRE) opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) gevolgd. In het kader van mij...