Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 6

Hof Den Haag, 10 september 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2341 [Appellant 1] en Misty B.V. / Bram Ladage Exploitatie B.V. (TvHB 2019/23)

K.M. Verdurmen en M.H. Boomsma

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van K.M. Verdurmen en M.H. Boomsma

Samenvatting

Beëindiging, huurovereenkomst en franchiseovereenkomst dringend persoonlijk eigen gebruik, rayonbescherming

De procedure gaat over de beëindiging van een huurovereenkomst voor een 290-bedrijfsruimte. Met betrekking tot de exploitatie van de bedrijfsruimte geldt eveneens een franchiseovereenkomst. In het gehuurde wordt een snackbar geëxploiteerd, conform de formule van verhuurder/franchisegever (Bram Ladage). Zowel de huurovereenkomst als de franchiseovereenkomst zijn aanvankelijk door dezelfde partijen aangegaan. Inmiddels is de franchisenemer een andere partij dan de huurder. In de franchiseovereenkomst heeft namelijk contractsovername plaatsgevonden, in de huurovereenkomst niet – aldus het hof. Verhuurder heeft de huurovereenkomst opgezegd met (primair) een beroep op dringend persoonlijk eigen gebruik. Hoewel de franchiseovereenkomst een bepaling over rayonbescherming bevat, staat d...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Beëindiging, huurovereenkomst en franchiseovereenkomst dringend persoonlijk eigen gebruik, rayonbescherming

Gerechtshof

Beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
K.M. Verdurmen en M.H. Boomsma
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHDHA:2019:2341
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15886

Verder in 2019 nr.6

 Voorwoord

Voor u ligt de zesde TvHB-aflevering van 2019, daarmee tevens de laatste editie van dit jaar. Het is een mooie uitgave geworden met interessante bijdragen om het jaar goed mee af te sluiten. De we...

 Winstafdracht in het huurrecht

Op grond van art. 6:104 BW kan de rechter de schade van een benadeelde begroten op de winst die de aansprakelijke partij heeft gegenereerd. In dit artikel staan wij stil bij de bruikbaarheid van...

 Bevrijdende verjaring

Dit artikel is onderdeel van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’. De huurovereenkomst is als bijzondere overeenkomst opgenomen in de vierde titel van Boek 7 van ons Burgerlijk Wetboek (BW). ...

 Contractsvrijheid in het huurrecht en de betekenis van de Algemene wet gelijke behandeling

Het huurrecht voor bedrijfsruimte wordt beheerst door de wettelijke bepalingen in titel 7.4 van het Burgerlijk Wetboek maar ook door het algemeen verbintenissenrecht en andere wetten, ...

 Huur van 230a-ruimte versus erfpacht; een rechtsvergelijking

Van september 2017 tot en met september 2019 heb ik met veel plezier de Master of Real Estate (MRE) opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) gevolgd. In het kader van mij...