Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 6

Hoger beroep van Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25 januari 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:394 , 10 september 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3320 Appellant h.o.d.n. D-Parts / B.V. Property Investment [vestigingsnaam] P.I.R. (TvHB 2019/24)

A. de Fouw

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van A. de Fouw

Samenvatting

Omvang gehuurd object, natrekking, gebrekenregeling, onderhoudsverdeling, casco, dekvloer

De huurder huurt van de verhuurder een winkelruimte in de zin van art. 7:290 BW. De winkelruimte wordt casco verhuurd. Op enig moment begint de vloer in het gehuurde te verzakken als gevolg van een gebrek aan de dekvloer, die al sinds het begin van de huurovereenkomst in het gehuurde aanwezig is. De vraag rijst of (het herstel van) het gebrek aan de dekvloer voor rekening van de huurder of de verhuurder komt. De huurder stelt zich op het standpunt dat de verhuurder is gehouden om het gebrek aan de dekvloer te herstellen, aangezien de dekvloer onderdeel uitmaakt van het casco van het gehuurde en spreekt de verhuurder daartoe aan. De kantonrechter oordeelde in eerste aanleg dat de dekvloer niet tot het gehuurde behoort en dat het herstel van een gebrek daaraan niet voor rekening van de verhuurder komt. Het hof o...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Omvang gehuurd object, natrekking, gebrekenregeling, onderhoudsverdeling, casco, dekvloer

Gerechtshof

6 De beoordeling

7 De uitspraak

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
A. de Fouw
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2017:394
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15887

Verder in 2019 nr.6

 Voorwoord

Voor u ligt de zesde TvHB-aflevering van 2019, daarmee tevens de laatste editie van dit jaar. Het is een mooie uitgave geworden met interessante bijdragen om het jaar goed mee af te sluiten. De we...

 Winstafdracht in het huurrecht

Op grond van art. 6:104 BW kan de rechter de schade van een benadeelde begroten op de winst die de aansprakelijke partij heeft gegenereerd. In dit artikel staan wij stil bij de bruikbaarheid van...

 Bevrijdende verjaring

Dit artikel is onderdeel van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’. De huurovereenkomst is als bijzondere overeenkomst opgenomen in de vierde titel van Boek 7 van ons Burgerlijk Wetboek (BW). ...

 Contractsvrijheid in het huurrecht en de betekenis van de Algemene wet gelijke behandeling

Het huurrecht voor bedrijfsruimte wordt beheerst door de wettelijke bepalingen in titel 7.4 van het Burgerlijk Wetboek maar ook door het algemeen verbintenissenrecht en andere wetten, ...

 Huur van 230a-ruimte versus erfpacht; een rechtsvergelijking

Van september 2017 tot en met september 2019 heb ik met veel plezier de Master of Real Estate (MRE) opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) gevolgd. In het kader van mij...