Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 6

Jurisprudentieoverzicht

mr. N. Amiel1

Hof

Gerechtshof Amsterdam 19 maart 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:899 (brandschade, tekortkoming, ontbinding) (A. de Fouw)

De verhuurder heeft een bedrijfsruimte als snackbar verhuurd. Op 13 juli 2012 heeft in het gehuurde een ernstige brand gewoed. Volgens de verhuurder moet de oorzaak van de brand aan de huurder worden toegerekend. Bij brief van 20 juli 2012 heeft de verhuurder wegens een ernstige tekortkoming de buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst ingeroepen. De huurder heeft met de beëindiging van de huurovereenkomst niet ingestemd, heeft de brandschade hersteld en de exploitatie van de snackbar hervat. Op vordering van de verhuurder heeft de kantonrechter de huurovereenkomst ontbonden. De huurder had in reconventie schadevergoeding gevorderd omdat de verhuurder gedurende enige tijd hem ten onrechte de toegang tot het gehuurde had ontzegd. Die reconventionele vordering van de huurder w...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Hof

Rechtbank

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteurs
mr. N. Amiel1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15888

Verder in 2019 nr.6

 Voorwoord

Voor u ligt de zesde TvHB-aflevering van 2019, daarmee tevens de laatste editie van dit jaar. Het is een mooie uitgave geworden met interessante bijdragen om het jaar goed mee af te sluiten. De we...

 Winstafdracht in het huurrecht

Op grond van art. 6:104 BW kan de rechter de schade van een benadeelde begroten op de winst die de aansprakelijke partij heeft gegenereerd. In dit artikel staan wij stil bij de bruikbaarheid van...

 Bevrijdende verjaring

Dit artikel is onderdeel van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’. De huurovereenkomst is als bijzondere overeenkomst opgenomen in de vierde titel van Boek 7 van ons Burgerlijk Wetboek (BW). ...

 Contractsvrijheid in het huurrecht en de betekenis van de Algemene wet gelijke behandeling

Het huurrecht voor bedrijfsruimte wordt beheerst door de wettelijke bepalingen in titel 7.4 van het Burgerlijk Wetboek maar ook door het algemeen verbintenissenrecht en andere wetten, ...

 Huur van 230a-ruimte versus erfpacht; een rechtsvergelijking

Van september 2017 tot en met september 2019 heb ik met veel plezier de Master of Real Estate (MRE) opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) gevolgd. In het kader van mij...