Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2019 nr. 4

'Marktfalen' en Diensten van algemeen economisch belang

mr. A.A. al Khatib1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Europese Unie kent een interne markt met als doel om vrije handel tussen Lidstaten mogelijk te maken. Het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (‘VWEU’) voorziet om die reden in regels over het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal.2 Dit verdrag verbiedt tevens in beginsel het verstrekken van staatssteun door nationale overheden aan ondernemingen. Dit staatssteunverbod is vervat in art. 107 VWEU,3 en de handhaving ervan staat meer dan ooit op de voorgrond. Dit moge blijken uit de aangenomen Wet terugvordering staatssteun en de verschillende afspraken tussen overheden over de naleving van het staatssteunrecht.4 Een uitzondering op het staatssteunverbod vormt het financieren van Diensten van algemeen economisch belang (‘DAEB’ (enkelvoud) of ‘DAEB's’ (meervoud)). Dit blijkt uit art. 106 lid 2 VWEU dat bepaalt dat ondernemingen die met een DAEB belast zijn niet door de mededingingsregels verhinderd mogen worden in de ui...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

1.1. Structuur van dit artikel

1.2. Methodologie

2. Het concept marktfalen: een economische en politieke benadering

2.1. Economische definitie van marktfalen[11]

2.2. Politieke definitie van marktfalen

3. De juridische basis voor de DAEB-exceptie

3.1. De verdragsrechtelijke grondslag voor de DAEB-exceptie

3.2. Rechtspraak van de Europese rechter over het DAEB-begrip

4. De (beleids)documenten van de Europese Commissie over de DAEB -exceptie

4.1. Inleiding over (beleids)documenten van de Europese Commissie

4.2. Het Almunia-pakket en het DAEB-begrip

4.3. Juridisch belang van de (beleids)documenten van de Europese Commissie

5. Duiding in de literatuur van het DAEB-begrip

6. De Europese rechter in de periode vanaf het Almunia-pakket tot heden

6.1. Vervoer

6.2. Wonen

6.3. Televisie en publieke omroepen

6.4. Natuurbeheer: de 'atypische' DAEB

6.5. Overig

7. Conclusie: op naar een duidelijk toetsingskader voor DAEB's?

7.1. Conclusies naar aanleiding van bestudeerde rechtspraak

7.2. De behoefte aan een uniform kader voor het DAEB-begrip

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A.A. al Khatib1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/15943

Verder in 2019 nr.4

 Redactioneel

Het Tijdschrift voor Staatssteun vierde dit jaar zijn 10e verjaardag. Een jaar waarin het Tijdschrift niet alleen een (bescheiden) naamsverandering onderging (de ondertitel werd gewijzigd in: meded...

 'Marktfalen' en Diensten van algemeen economisch belang

De Europese Unie kent een interne markt met als doel om vrije handel tussen Lidstaten mogelijk te maken. Het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (‘VWEU’) voorziet om die...

 Recente ontwikkelingen op het gebied van fiscaliteit en staatssteun in de havensector

In Groningen Seaports e.a. / Europese Commissie heeft het Gerecht bevestigd dat vrijstellingen van vennootschapsbelasting niet kunnen worden gerechtvaardigd op grond van het feit dat andere lids...

 Europese Commissie

juli t/m september 2019 Besluiten Steunmaatregel SA.43260, Onderzoek naar steunmaatregelen aan Ryanair en exploitant van luchthaven Frankfurt-Hahn, besluit van 26 oktober 2018 Bij besluit van 26...

 Markt en Overheid

juli t/m december 2019 ACM 16 augustus 2019, inzake besluit sportcentrum Heumen, ACM/18/033701 Feiten Gemeente Heumen gaf sportaccommodatie ‘De Veldschuur’ in bruikleen aan een priva...