Tijdschrift voor Staatssteun

Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten

2019 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

M.J.J.M. Essers

Redactie

mr. A.A. al Khatib
mr. E.E.M. Besselink
mr. drs. M.G.A.M. Custers
mr. H. Gilliams LL.M.
mr. M. C. van Heezik/ box 8.1
mr. P.A.E.M. Hogenhuis
prof. mr. P.H.L.M. Kuypers
mr. M. Rijke MA
mr. dr. S.L.T. Schoenmaekers
drs. M. Visser
mr. M. de Wit

Vaste medewerkers

mr. W. De Cock
mr. G.A. Dictus
mr. D. Hoefnagels
mr. P. Kampschreur
mr. C.A.M. Lombert
mr. A. Looijestijn-Clearie
mr. J. Meulman
mr. R. Rodenrijs
mr. H.C. van Scherpenseel
mr. T.C. Topp

Redactiesecretaris(sen)

mr. T. Binder

Inleiding

Redactioneel

mr. M. de Wit

Het Tijdschrift voor Staatssteun vierde dit jaar zijn 10e verjaardag. Een jaar waarin het Tijdschrift niet alleen een (bescheiden) naamsverandering onderging (de ondertitel werd gewijzigd in: mededinging, aanbesteding, overheid & markt), maar eerst en vooral wederom een grote variëteit aan artikelen en annotaties het daglicht liet zien met bijdragen op het gebied van onder meer de energietransitie, fiscale rulings, voetbal, het spoor, en het voor velen lastig grijpbare vereiste van het ‘interstatelijke effect’. Ook dit laatste... ...lees meer

Artikel

'Marktfalen' en Diensten van algemeen economisch belang

mr. A.A. al Khatib1

De Europese Unie kent een interne markt met als doel om vrije handel tussen Lidstaten mogelijk te maken. Het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (‘VWEU’) voorziet om die reden in regels over het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal.[2] Dit verdrag verbiedt tevens in beginsel het verstrekken van staatssteun door nationale overheden aan ondernemingen. Dit staatssteunverbod is vervat in art. 107 VWEU,[3] en de handhaving ervan staat meer dan ooit op de voorgrond. Dit moge blijken uit de aangenomen Wet terugvordering staatssteun en d... abonneren of dit artikel kopen.

Recente ontwikkelingen op het gebied van fiscaliteit en staatssteun in de hav...

mr. S.J. Beeston en mr. dr. P. Jansen1

In Groningen Seaports e.a. / Europese Commissie heeft het Gerecht bevestigd dat vrijstellingen van vennootschapsbelasting niet kunnen worden gerechtvaardigd op grond van het feit dat andere lidstaten soortgelijke voorrechten of voordelen bieden aan hun havens en daarmee hun havens een voordeel geven in de concurrentie met andere havens. Uit Havenbedrijf Antwerpen e.a. / Europese Commissie volgt, volgens het Gerecht, dat niet enkel het verlenen van havendiensten maar ook het havenbeheer kan worden onderworpen aan de staatssteunregels. Het feit dat in casu derde ondernemingen bepaalde have... abonneren of dit artikel kopen.

Europese Commissie

mr. A.A. Geelhoed, mr. P.J.E. Kampschreur en mr. E.M.M. Besselink (Besluiten)mr. A. Looijestijn-Clearie (Beleid)

juli t/m september 2019 Besluiten Steunmaatregel SA.43260, Onderzoek naar steunmaatregelen aan Ryanair en exploitant van luchthaven Frankfurt-Hahn, besluit van 26 oktober 2018 Bij besluit van 26 oktober 2018[1] heeft de Europese Commissie besloten een uitgebreide onderzoeksprocedure te openen naar vermeende steunmaatregelen aan Ryanair én aan de exploitant van luchthaven Frankfurt-Hahn. In 2015 heeft de Commissie een klacht ontvangen omtrent diverse beweerdelijk onrechtmatige steunmaatregelen van de regionale autoriteiten van de Duitse deelstaat... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Terugvordering van onrechtmatige steun zonder besluit van de Commissie - Hof ...

mr. C.T. Dekker1

Op 5 maart 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof) een arrest gewezen dat van belang is voor de toepassing van het staatssteunrecht in het algemeen en de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) in het bijzonder, door nationale autoriteiten, waaronder nationale rechterlijke autoriteiten[2]. Het arrest betreft de beantwoording van prejudiciële vragen, ingediend door de Tallinna Ringkonnakohus (rechter in tweede aanleg Tallinn, Estland). In het arrest gaat het Hof in op de uitlegging en toepassing van a... abonneren of dit artikel kopen.

Starbucks en Fiat: gaat fiscale autonomie verloren, of toch niet? - Een korte...

prof. mr. dr. R.H.C. Luja1

In de zaken Starbucks en Fiat speelden twee belangrijke vragen. Bestaat er – onafhankelijk van het nationale recht – een Europeesrechtelijk zakelijkheidsbeginsel op grond waarvan de Commissie zich een oordeel kan vellen over de prijzen die gelieerde bedrijven voor fiscale doeleinden gebruiken om onderlinge leveringen en diensten met elkaar te verrekenen? Los daarvan, zijn de prijzen die de fiscus in Starbucks en Fiat op verzoek bevestigde, en ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. A.J.M. Louwers

Cursussen/SeminarsStaatssteuntraining voor subsidiespecialistenDatum: 21 januari 2020 / 20 februari 2020 / 17 maart 2020Locatie: Groningen / Utrecht / EindhovenOrganisatie: PNO ConsultantsTraining voor subsidiecoördinatoren over regels van staatssteun en vrijstellingen voor steunFundamentals of State Aid LawDatum: 27-28 februari 2020Locatie: AmsterdamOrganisatie: Lexxion PublisherTweedaagse workshop over het staatssteunverbod, vrijstellingen en de toepassing in de praktijkState Aid Requirements for S... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Markt en Overheid

mr. J. Fredriksz en mr. H.C. van Scherpenseel1

juli t/m december 2019 ACM 16 augustus 2019, inzake besluit sportcentrum Heumen, ACM/18/033701 Feiten Gemeente Heumen gaf sportaccommodatie ‘De Veldschuur’ in bruikleen aan een private onderneming, inclusief een exploitatiebijdrage. Op den duur zijn de percelen aan de onderneming verkocht. Nadat de onderneming bekend maakte de exploitatie te willen beëindigen, besloot de gemeente om een nieuw sportcentrum te ontwikkelen op de plaats van De Veldschuur. Daarvoor zijn de percelen aan de gemeente verkocht en weer aan de onderneming in bruikleen gege... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. A.A. al Khatib[1] (Europees) mr. W. De Cock[2] (België) mr. G.A. Dictus(Nederland) juli t/m september 2019 Europees HVJ EU 12 juli 2019, T-738/17 (Syndicat Transport Île de France/Europese Commissie) Inzake: Vierde Altmark-criterium, art. 108 lid 3 VWEU, motiveringsplicht Europese Commissie Feiten en middelen: Op 17 oktober 2008 is bij de Europese Commissie een klacht ingediend betreffende illegale staatssteunregelingen aan busbedrijven do... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS