Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2019 nr. 4

Recente ontwikkelingen op het gebied van fiscaliteit en staatssteun in de havensector

mr. S.J. Beeston en mr. dr. P. Jansen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In Groningen Seaports e.a. / Europese Commissie heeft het Gerecht bevestigd dat vrijstellingen van vennootschapsbelasting niet kunnen worden gerechtvaardigd op grond van het feit dat andere lidstaten soortgelijke voorrechten of voordelen bieden aan hun havens en daarmee hun havens een voordeel geven in de concurrentie met andere havens. Uit Havenbedrijf Antwerpen e.a. / Europese Commissie volgt, volgens het Gerecht, dat niet enkel het verlenen van havendiensten maar ook het havenbeheer kan worden onderworpen aan de staatssteunregels. Het feit dat in casu derde ondernemingen bepaalde haventerreinen en -infrastructuur gebruiken om diensten aan te bieden aan reders of schepen, sluit niet uit dat de beheersactiviteiten die de Havenbedrijf Antwerpen e.a. als havenautoriteiten uitoefenen (met name het verhuren van die terreinen en infrastructuur aan die derde ondernemingen) eveneens van economische aard zijn. Tot slot zijn, volgens het Gerecht, Havenbedrijf Antwerpen e.a. ten onrechte niet in de toepasselijke Belgische wetgeving als reguliere vennootschap gekwalificeerd en belast.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding[1]

2. Nederland

2.1. Beperkte gronden

2.2. Schending van de motiveringsplicht

2.3. Schending van de doelen van de staatssteunregels

2.4. Schending van algemene beginselen van Unierecht

3. België

3.1. Kwalificatie van de havenautoriteiten als ondernemingen

3.2. Ontbreken van een markt waarop de havenautoriteiten hun diensten aanbieden

3.3. Schending van het selectiviteitscriterium

3.4. Selectiviteit van de maatregel in het scenario waarin art. 180, punt 2, WIB de rechtsgrondslag is voor het niet-betalen van vennootschapsbelasting door de Belgische havens, en dit bij wijze van afwijking van het referentiestelsel, dat wordt gevormd door art. 1 en 2 WIB.

3.5. Selectiviteit van de maatregel in het scenario dat art. 180, punt 2, WIB niet formeel afwijkt van het referentiekader

3.6. Grief inzake de rechtvaardiging door de aard of de logica van het belastingstelsel

3.7. Vierde middel, waarmee uiterst subsidiair om een overgangsperiode wordt verzocht

4. Spanje en Italië

5. Slotbeschouwingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. S.J. Beeston en mr. dr. P. Jansen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/15945

Verder in 2019 nr.4

 Redactioneel

Het Tijdschrift voor Staatssteun vierde dit jaar zijn 10e verjaardag. Een jaar waarin het Tijdschrift niet alleen een (bescheiden) naamsverandering onderging (de ondertitel werd gewijzigd in: meded...

 'Marktfalen' en Diensten van algemeen economisch belang

De Europese Unie kent een interne markt met als doel om vrije handel tussen Lidstaten mogelijk te maken. Het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (‘VWEU’) voorziet om die...

 Recente ontwikkelingen op het gebied van fiscaliteit en staatssteun in de havensector

In Groningen Seaports e.a. / Europese Commissie heeft het Gerecht bevestigd dat vrijstellingen van vennootschapsbelasting niet kunnen worden gerechtvaardigd op grond van het feit dat andere lids...

 Europese Commissie

juli t/m september 2019 Besluiten Steunmaatregel SA.43260, Onderzoek naar steunmaatregelen aan Ryanair en exploitant van luchthaven Frankfurt-Hahn, besluit van 26 oktober 2018 Bij besluit van 26...

 Markt en Overheid

juli t/m december 2019 ACM 16 augustus 2019, inzake besluit sportcentrum Heumen, ACM/18/033701 Feiten Gemeente Heumen gaf sportaccommodatie ‘De Veldschuur’ in bruikleen aan een priva...