Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2019 nr. 4

Terugvordering van onrechtmatige steun zonder besluit van de Commissie - Hof van Justitie EU 5 maart 2019, C-349/17, Eesti Pagar, AS tegen Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, ECLI:EU:C:2019:172

mr. C.T. Dekker1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 5 maart 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof) een arrest gewezen dat van belang is voor de toepassing van het staatssteunrecht in het algemeen en de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) in het bijzonder, door nationale autoriteiten, waaronder nationale rechterlijke autoriteiten2 . Het arrest betreft de beantwoording van prejudiciële vragen, ingediend door de Tallinna Ringkonnakohus (rechter in tweede aanleg Tallinn, Estland).

In het arrest gaat het Hof in op de uitlegging en toepassing van art. 8 lid 2 verordening (EG) nr. 800/20083 , op de verplichting voor de nationale autoriteiten om onrechtmatige steun op eigen initiatief terug te vorderen, op de uitlegging van het algemene Unierechtelijke beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen wat de terugvordering van onrechtmatige steun betreft, op de verjaringstermijn die van toepassing is wanneer de nationale autoriteiten onrecht...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Achtergronden

2. Stimulerend effect

3. Verplichting om onrechtmatige steun terug te vorderen

4. Vertrouwensbeginsel

5. Verjaringstermijn die van toepassing is op de terugvordering van onrechtmatige steun

6. Verplichting om rente te vorderen

7. Slotopmerking

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. C.T. Dekker1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/15944

Verder in 2019 nr.4

 Redactioneel

Het Tijdschrift voor Staatssteun vierde dit jaar zijn 10e verjaardag. Een jaar waarin het Tijdschrift niet alleen een (bescheiden) naamsverandering onderging (de ondertitel werd gewijzigd in: meded...

 'Marktfalen' en Diensten van algemeen economisch belang

De Europese Unie kent een interne markt met als doel om vrije handel tussen Lidstaten mogelijk te maken. Het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (‘VWEU’) voorziet om die...

 Recente ontwikkelingen op het gebied van fiscaliteit en staatssteun in de havensector

In Groningen Seaports e.a. / Europese Commissie heeft het Gerecht bevestigd dat vrijstellingen van vennootschapsbelasting niet kunnen worden gerechtvaardigd op grond van het feit dat andere lids...

 Europese Commissie

juli t/m september 2019 Besluiten Steunmaatregel SA.43260, Onderzoek naar steunmaatregelen aan Ryanair en exploitant van luchthaven Frankfurt-Hahn, besluit van 26 oktober 2018 Bij besluit van 26...

 Markt en Overheid

juli t/m december 2019 ACM 16 augustus 2019, inzake besluit sportcentrum Heumen, ACM/18/033701 Feiten Gemeente Heumen gaf sportaccommodatie ‘De Veldschuur’ in bruikleen aan een priva...