Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2019 nr. 4

Starbucks en Fiat: gaat fiscale autonomie verloren, of toch niet? - Een korte beschouwing van de gevoegde zaken T-760/15 en T-636/16 van 24 september 2019 (Nederland en Starbucks Corp en Starbucks Manufacturing EMEA – Commissie), ECLI:EU:T:2019:669 en T-755/15 en T-759/15 van 24 september 2019 (Luxemburg en Fiat Chrysler Finance Europe – Commissi

prof. mr. dr. R.H.C. Luja1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In de zaken Starbucks en Fiat speelden twee belangrijke vragen. Bestaat er – onafhankelijk van het nationale recht – een Europeesrechtelijk zakelijkheidsbeginsel op grond waarvan de Commissie zich een oordeel kan vellen over de prijzen die gelieerde bedrijven voor fiscale doeleinden gebruiken om onderlinge leveringen en diensten met elkaar te verrekenen? Los daarvan, zijn de prijzen die de fiscus in Starbucks en Fiat op verzoek bevestigde, en de daaruit voortvloeiende belasting, bij benadering juist?

Belastingplichtigen kunnen door het veranderen van prijzen die in rekening worden gebracht voor leveringen van goederen en het verrichten van diensten binnen een groep de te betalen belasting beïnvloeden. Door minder opbrengsten of hogere kosten te boeken komen de winsten en verliezen binnen een groep anders te liggen, waardoo...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Het zakelijkheidsbeginsel? Welk zakelijkheidsbeginsel?

3. Bewijslast: Starbucks

4. Bewijslast: Fiat

5. Vooruitblik

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
prof. mr. dr. R.H.C. Luja1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/15946

Verder in 2019 nr.4

 Redactioneel

Het Tijdschrift voor Staatssteun vierde dit jaar zijn 10e verjaardag. Een jaar waarin het Tijdschrift niet alleen een (bescheiden) naamsverandering onderging (de ondertitel werd gewijzigd in: meded...

 'Marktfalen' en Diensten van algemeen economisch belang

De Europese Unie kent een interne markt met als doel om vrije handel tussen Lidstaten mogelijk te maken. Het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (‘VWEU’) voorziet om die...

 Recente ontwikkelingen op het gebied van fiscaliteit en staatssteun in de havensector

In Groningen Seaports e.a. / Europese Commissie heeft het Gerecht bevestigd dat vrijstellingen van vennootschapsbelasting niet kunnen worden gerechtvaardigd op grond van het feit dat andere lids...

 Europese Commissie

juli t/m september 2019 Besluiten Steunmaatregel SA.43260, Onderzoek naar steunmaatregelen aan Ryanair en exploitant van luchthaven Frankfurt-Hahn, besluit van 26 oktober 2018 Bij besluit van 26...

 Markt en Overheid

juli t/m december 2019 ACM 16 augustus 2019, inzake besluit sportcentrum Heumen, ACM/18/033701 Feiten Gemeente Heumen gaf sportaccommodatie ‘De Veldschuur’ in bruikleen aan een priva...