Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2019 nr. 4

Jurisprudentie

mr. A.A. al Khatib1 (Europees)
mr. W. De Cock2 (België)
mr. G.A. Dictus(Nederland)

juli t/m september 2019

Europees

HVJ EU 12 juli 2019, T-738/17

(Syndicat Transport Île de France/Europese Commissie)

Inzake: Vierde Altmark-criterium, art. 108 lid 3 VWEU, motiveringsplicht Europese Commissie

Feiten en middelen: Op 17 oktober 2008 is bij de Europese Commissie een klacht ingediend betreffende illegale staatssteunregelingen aan busbedrijven door de overheidsinstelling Syndicat Transport Île de France (verzoekster). Het gaat om overeenkomsten voor collectief vervoer, die voorzagen in de betaling van een financiële bijdrage door verzoekster aan de busondernemingen ter compensatie van de nakoming van de openbaredienstverplichtingen. De Commissie oordeelt dat verstrekte staatssteun verenigbaar is met de interne markt. Omdat de s...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europees

HVJ EU 12 juli 2019, T-738/17

Gerecht van de EU 24 september 2019, T-760/15 en T-636/16

Gerecht van de EU 20 september 2019, T-775/15 (Luxemburg / Europese Commissie) T-759/15

Gerecht van de EU 20 september 2019, T-696/17

België

Hof van beroep Brussel 12 maart 2019 (gevoegde zaken 2016/AR/393 en 2016/AR/394 – Competitio 2019, afl. 2, p. 182)

Nationaal

Gerechtshof Den Bosch 27 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3176

Raad van State 31 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2637

Gerechtshof Den Haag 16 juli 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1806

Gerechtshof Amsterdam, 9 juli 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:2263

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/15947

Verder in 2019 nr.4

 Redactioneel

Het Tijdschrift voor Staatssteun vierde dit jaar zijn 10e verjaardag. Een jaar waarin het Tijdschrift niet alleen een (bescheiden) naamsverandering onderging (de ondertitel werd gewijzigd in: meded...

 'Marktfalen' en Diensten van algemeen economisch belang

De Europese Unie kent een interne markt met als doel om vrije handel tussen Lidstaten mogelijk te maken. Het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (‘VWEU’) voorziet om die...

 Recente ontwikkelingen op het gebied van fiscaliteit en staatssteun in de havensector

In Groningen Seaports e.a. / Europese Commissie heeft het Gerecht bevestigd dat vrijstellingen van vennootschapsbelasting niet kunnen worden gerechtvaardigd op grond van het feit dat andere lids...

 Europese Commissie

juli t/m september 2019 Besluiten Steunmaatregel SA.43260, Onderzoek naar steunmaatregelen aan Ryanair en exploitant van luchthaven Frankfurt-Hahn, besluit van 26 oktober 2018 Bij besluit van 26...

 Markt en Overheid

juli t/m december 2019 ACM 16 augustus 2019, inzake besluit sportcentrum Heumen, ACM/18/033701 Feiten Gemeente Heumen gaf sportaccommodatie ‘De Veldschuur’ in bruikleen aan een priva...