Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 1

Proefschrift mr. dr. J.P. van Lochem ‘Open normen in het huurrecht’

mr. S. van der Kamp1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 3 december 2019 heeft Justine van Lochem2 in het Academiegebouw in Utrecht onder grote belangstelling haar proefschrift ‘Open normen in het huurrecht – Ruimte versus rechtszekerheid’ verdedigd. Haar promotoren waren Ton Jongbloed3 en Anne Keirse.4 Het proefschrift is gepubliceerd door Wolters Kluwer.5 Het is een boek van bijna 300 pagina’s inclusief een Engelse vertaling van de samenvatting.

In acht hoofdstukken wordt stilgestaan bij de achtergronden en de werking van open normen in ons (huur)recht. De onderzoeksvraag ziet op het functioneren van die open normen en in het bijzonder de spanning tussen de ruimte die open normen bieden en de rechtsonzekerheid die daarmee gepaard kan gaan. De concrete vraag luidt: ‘In welke mate variëren de ruimte die de open normen bieden en de rechtsonzekerheid die de open normen mogelijk veroorzaken’. Het onderzoek is gericht op de normen ‘redelijkheid en billijkheid’, ‘goed ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Redelijkheid en billijkheid

2. Goed huurderschap

3. Onredelijk bezwarend beding (art. 6:233 BW)

4. Conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. S. van der Kamp1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15967

Verder in 2020 nr.1

 Voorwoord

De eerste editie van het nieuwe jaar beginnen we met een artikel over het proefschrift van Justine van Lochem. Op 3 december 2019 is dit proefschrift 'Open normen in het huurrecht - Ruimte versus r...

 Proefschrift mr. dr. J.P. van Lochem ‘Open normen in het huurrecht’

Op 3 december 2019 heeft Justine van Lochem[2] in het Academiegebouw in Utrecht onder grote belangstelling haar proefschrift ‘Open normen in het huurrecht – Ruimte versus rechtszekerheid’ verdedigd...

 De modelclausules van de Raad voor Onroerende zaken (ROZ) in verband met de aankomende label C verplichting voor kantoorruimte: gebruiken of niet?

Eind mei 2019 heeft de Raad voor Onroerende zaken (‘ROZ’) modelclausules voor huurovereenkomsten met betrekking tot kantoorruimte ter beschikking gesteld.[2] Ik zal deze nader aanduiden...

 Samenhangende rechtsverhoudingen, in het bijzonder in het huurrecht

Stel een huurder wil een bedrijfsruimte huren in een winkelstraat om aldaar kleding te verkopen. De verhuurder is bereid op eigen kosten de ruimte te verbouwen in overeenstemming met de...