Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 1

De modelclausules van de Raad voor Onroerende zaken (ROZ) in verband met de aankomende label C verplichting voor kantoorruimte: gebruiken of niet?

mr. E.H.H. Schelhaas1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Eind mei 2019 heeft de Raad voor Onroerende zaken (‘ROZ’) modelclausules voor huurovereenkomsten met betrekking tot kantoorruimte ter beschikking gesteld.2 Ik zal deze nader aanduiden met ‘de ROZ label C clausules’ of ‘de clausules’. Deze zijn bestemd om aan de ROZ model huurovereenkomst voor art. 7:230a BW bedrijfsruimte toe te voegen. De reden hiervoor is erin gelegen dat het ingaande 1 januari 2023 verboden is om een kantoorgebouw te gebruiken zonder dat deze minimaal beschikt over het energielabel C.

Art. 5.11 van het Bouwbesluit bepaalt enkele uitzonderingen op deze labelverplichting, namelijk indien sprake is van:

 • Een ondergeschikt kantoor;3
 • Een kantoor, kleiner dan 100 m2;4
 • Een kantoorgebouw dat behoort tot een categorie als genoemd in art. 2.2. van het Besluit Energieprestatie Gebouwen;5
 • De hardhe...

  U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

  Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


  Verder in dit artikel:

  1. Inleiding

  2. De opzet van de ROZ label C bepalingen

  2.1. Optie 1: het gehuurde voldoet al aan minimaal label C

  2.2. De bepalingen over ‘onderhoud’ bij optie 1 en optie 2

  2.3. Optie 2: het gehuurde voldoet nog niet aan minimaal label C

  2.4. Extra bepalingen bij optie 1 en optie 2

  3. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

 • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. E.H.H. Schelhaas1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15968

Verder in 2020 nr.1

 Voorwoord

De eerste editie van het nieuwe jaar beginnen we met een artikel over het proefschrift van Justine van Lochem. Op 3 december 2019 is dit proefschrift 'Open normen in het huurrecht - Ruimte versus r...

 Proefschrift mr. dr. J.P. van Lochem ‘Open normen in het huurrecht’

Op 3 december 2019 heeft Justine van Lochem[2] in het Academiegebouw in Utrecht onder grote belangstelling haar proefschrift ‘Open normen in het huurrecht – Ruimte versus rechtszekerheid’ verdedigd...

 De modelclausules van de Raad voor Onroerende zaken (ROZ) in verband met de aankomende label C verplichting voor kantoorruimte: gebruiken of niet?

Eind mei 2019 heeft de Raad voor Onroerende zaken (‘ROZ’) modelclausules voor huurovereenkomsten met betrekking tot kantoorruimte ter beschikking gesteld.[2] Ik zal deze nader aanduiden...

 Samenhangende rechtsverhoudingen, in het bijzonder in het huurrecht

Stel een huurder wil een bedrijfsruimte huren in een winkelstraat om aldaar kleding te verkopen. De verhuurder is bereid op eigen kosten de ruimte te verbouwen in overeenstemming met de...