Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 1

Hof Amsterdam (kort geding), 26 november 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4235 HBC Netherlands B.V./Kalverpassage B.V. (TvHB 2020/1)

mr. A. Bergers-Kemp

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van mr. A. Bergers-Kemp

Samenvatting

Exploitatie, zekerheden, tussentijdse beëindiging

Nadat de huurder in de media heeft aangekondigd zijn winkel per 31 december 2019 te zullen sluiten, sommeert de verhuurder de huurder om schriftelijk te bevestigen dat hij de contractuele exploitatieverplichting zal (blijven) nakomen. Als die bevestiging uitblijft, vordert de verhuurder in kort geding dat de huurder, op straffe van verbeurte van een dwangsom, wordt veroordeeld om het gehuurde te blijven exploiteren, alle sluitingsaankondigingen uit de winkel te verwijderen en de berichtgeving in de media te rectificeren. De kantonrechter heeft deze vorderingen toegewezen. Het hof oordeelt dat de tegen dat oordeel gerichte grieven van de huurder falen en bekrachtigt het vonnis.

Gerechtshof

HBC Netherlands B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

appellante,

advocaat: mr. B.N. Cammelbeeck.

tegen

Kalverpassage B.V....

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Exploitatie, zekerheden, tussentijdse beëindiging

Gerechtshof

2. Feiten

3. Beoordeling

4 Beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. A. Bergers-Kemp
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2019:4235
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15970

Verder in 2020 nr.1

 Voorwoord

De eerste editie van het nieuwe jaar beginnen we met een artikel over het proefschrift van Justine van Lochem. Op 3 december 2019 is dit proefschrift 'Open normen in het huurrecht - Ruimte versus r...

 Proefschrift mr. dr. J.P. van Lochem ‘Open normen in het huurrecht’

Op 3 december 2019 heeft Justine van Lochem[2] in het Academiegebouw in Utrecht onder grote belangstelling haar proefschrift ‘Open normen in het huurrecht – Ruimte versus rechtszekerheid’ verdedigd...

 De modelclausules van de Raad voor Onroerende zaken (ROZ) in verband met de aankomende label C verplichting voor kantoorruimte: gebruiken of niet?

Eind mei 2019 heeft de Raad voor Onroerende zaken (‘ROZ’) modelclausules voor huurovereenkomsten met betrekking tot kantoorruimte ter beschikking gesteld.[2] Ik zal deze nader aanduiden...

 Samenhangende rechtsverhoudingen, in het bijzonder in het huurrecht

Stel een huurder wil een bedrijfsruimte huren in een winkelstraat om aldaar kleding te verkopen. De verhuurder is bereid op eigen kosten de ruimte te verbouwen in overeenstemming met de...