Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 1

Hof Arnhem-Leeuwarden , 24 december 2019 , ECLI:NL:GHARL:2019:11177 Hoger Beroep van het vonnis van de Rechtbank Gelderland 19 oktober 2016, TvHB 2017/12, UDH:TvHB/14275, m.nt. M. van Schie (TvHB 2020/3)

N. van Tamelen

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van N. van Tamelen

Samenvatting

Huurprijsaanpassing, ontvankelijkheid, verhouding tussen art. 9.2 Algemene Bepalingen ROZ 2003 en art. 7:303 BW, ingangsdatum herziene huurprijs

De huurder van een café wil komen tot een huurprijsverlaging. Daartoe wordt de route van art. 9.2 van de Algemene Bepalingen (ROZ 2003) gevolgd. De deskundigen bepalen een markthuurwaarde en niet de waarde conform de maatstaf van art. 7:303 lid 2 BW. De kantonrechter heeft de huurder in een procedure ex art. 7:303 BW daarom niet-ontvankelijk verklaard. Het gerechtshof verklaart de huurder wel ontvankelijk en neemt procedurele beslissingen om tot herziening van de huurprijs te komen. Bij de bepaling van de ingangsdatum komt de verhouding tussen art. 9.2 AB en art. 7:303 BW en 7:304 BW aan de orde.

Gerechtshof

de vennootschap onder firma Café De Pineut,

gevestigd in [A],

appellante, in eerste aanleg: eiseres,

hierna: Huurster,<...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Huurprijsaanpassing, ontvankelijkheid, verhouding tussen art. 9.2 Algemene Bepalingen ROZ 2003 en art. 7:303 BW, ingangsdatum herziene huurprijs

Gerechtshof

2 Samenvatting van de inhoud van dit arrest

3 De vaststaande feiten

4 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

5 De motivering van de beslissing in hoger beroep

6 De beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
N. van Tamelen
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2019:11177
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15972

Verder in 2020 nr.1

 Voorwoord

De eerste editie van het nieuwe jaar beginnen we met een artikel over het proefschrift van Justine van Lochem. Op 3 december 2019 is dit proefschrift 'Open normen in het huurrecht - Ruimte versus r...

 Proefschrift mr. dr. J.P. van Lochem ‘Open normen in het huurrecht’

Op 3 december 2019 heeft Justine van Lochem[2] in het Academiegebouw in Utrecht onder grote belangstelling haar proefschrift ‘Open normen in het huurrecht – Ruimte versus rechtszekerheid’ verdedigd...

 De modelclausules van de Raad voor Onroerende zaken (ROZ) in verband met de aankomende label C verplichting voor kantoorruimte: gebruiken of niet?

Eind mei 2019 heeft de Raad voor Onroerende zaken (‘ROZ’) modelclausules voor huurovereenkomsten met betrekking tot kantoorruimte ter beschikking gesteld.[2] Ik zal deze nader aanduiden...

 Samenhangende rechtsverhoudingen, in het bijzonder in het huurrecht

Stel een huurder wil een bedrijfsruimte huren in een winkelstraat om aldaar kleding te verkopen. De verhuurder is bereid op eigen kosten de ruimte te verbouwen in overeenstemming met de...