Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 1

Rechtbank Midden-Nederland, locatie Almere , 18 oktober 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:6219 Hoger Beroep van het vonnis van de Rechtbank Gelderland 19 oktober 2016, TvHB 2017/12, UDH:TvHB/14275, m.nt. M. van Schie (TvHB 2020/4)

A.W. Jongbloed

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot A.W. Jongbloed

Samenvatting

ECLI:NL:RBMNE:2017:6219 , 8 mei 2019,
ECLI:NL:RBMNE:2019:4291 en 14 augustus 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:4347 - Gemengde overeenkomst, huur middenstandsbedrijfsruimte, exploitatie-overeenkomst, lastgeving/opdracht

Partijen zijn een overeenkomst aangegaan ten behoeve van de exploitatie van een rijwielstalling, inclusief een commerciële ruimte waar reparaties aan fietsen e.d. worden uitgevoerd. De vraag is nu welke opzeggingsbepalingen op deze overeenkomst van toepassing zijn. Hiervoor dient eerst te worden bepaald hoe de exploitatieovereenkomst moet worden gekwalificeerd: als huurovereenkomst, overeenkomst van opdracht/lastgeving of als een gemengde overeenkomst. De exploitant betoogt ten onrechte dat de exploitatieovereenkomst uitsluitend ziet op een overeenkomst betreffende bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW. Verhuurder wordt echter ook niet gevolgd in haar standpunt dat het een overeenkomst v...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

ECLI:NL:RBMNE:2017:6219, 8 mei 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:4291 en 14 augustus 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:4347 - Gemengde overeenkomst, huur middenstandsbedrijfsruimte, exploitatie-overeenkomst, lastgeving/opdracht

Kantonrechter

1. De procedure

2 De feiten

3 Het geschil

4 De beoordeling

5 Beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
A.W. Jongbloed
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2017:6219
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15973

Verder in 2020 nr.1

 Voorwoord

De eerste editie van het nieuwe jaar beginnen we met een artikel over het proefschrift van Justine van Lochem. Op 3 december 2019 is dit proefschrift 'Open normen in het huurrecht - Ruimte versus r...

 Proefschrift mr. dr. J.P. van Lochem ‘Open normen in het huurrecht’

Op 3 december 2019 heeft Justine van Lochem[2] in het Academiegebouw in Utrecht onder grote belangstelling haar proefschrift ‘Open normen in het huurrecht – Ruimte versus rechtszekerheid’ verdedigd...

 De modelclausules van de Raad voor Onroerende zaken (ROZ) in verband met de aankomende label C verplichting voor kantoorruimte: gebruiken of niet?

Eind mei 2019 heeft de Raad voor Onroerende zaken (‘ROZ’) modelclausules voor huurovereenkomsten met betrekking tot kantoorruimte ter beschikking gesteld.[2] Ik zal deze nader aanduiden...

 Samenhangende rechtsverhoudingen, in het bijzonder in het huurrecht

Stel een huurder wil een bedrijfsruimte huren in een winkelstraat om aldaar kleding te verkopen. De verhuurder is bereid op eigen kosten de ruimte te verbouwen in overeenstemming met de...