Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 1

Jurisprudentieoverzicht

Onder redactie van mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel, met dank aan C. de Groot 1

Hof

1.Gerechtshof Amsterdam 28 mei 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1917 (bestemmingsbepaling, gevoerde assortiment, tekortkoming huurder, opzegging wegens slechte bedrijfsvoering, dringend eigen gebruik) (M. van Schie2 )

Huurder en (de rechtsvoorganger van) verhuurder hebben in 2001 een huurovereenkomst gesloten. In de huurovereenkomst is onder meer bepaald dat het gehuurde uitsluitend mag worden gebruikt als detailhandelsverkoopruimte van tabak en rokersbenodigdheden. Verhuurder heeft in een brief uit 2012, naast de betaling van boete en kosten in verband met de te late betaling van de huur, huurder verzocht en gesommeerd om de bestemming van het gehuurde in overeenstemming te brengen met de overeengekomen bestemming. Verhuurder schreef daarbij onder meer: ‘Het huidige gebruik is volgens waarneming nu ca 15% volgens omschrijving 'verkoop van tabak en rokersbenodigdheden' en ca. 85% gebruik als souvenirs winkel.’ Huurder heeft hierop gevraagd o...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Hof

Rechtbank

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteurs
Onder redactie van mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel, met dank aan C. de Groot 1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15974

Verder in 2020 nr.1

 Voorwoord

De eerste editie van het nieuwe jaar beginnen we met een artikel over het proefschrift van Justine van Lochem. Op 3 december 2019 is dit proefschrift 'Open normen in het huurrecht - Ruimte versus r...

 Proefschrift mr. dr. J.P. van Lochem ‘Open normen in het huurrecht’

Op 3 december 2019 heeft Justine van Lochem[2] in het Academiegebouw in Utrecht onder grote belangstelling haar proefschrift ‘Open normen in het huurrecht – Ruimte versus rechtszekerheid’ verdedigd...

 De modelclausules van de Raad voor Onroerende zaken (ROZ) in verband met de aankomende label C verplichting voor kantoorruimte: gebruiken of niet?

Eind mei 2019 heeft de Raad voor Onroerende zaken (‘ROZ’) modelclausules voor huurovereenkomsten met betrekking tot kantoorruimte ter beschikking gesteld.[2] Ik zal deze nader aanduiden...

 Samenhangende rechtsverhoudingen, in het bijzonder in het huurrecht

Stel een huurder wil een bedrijfsruimte huren in een winkelstraat om aldaar kleding te verkopen. De verhuurder is bereid op eigen kosten de ruimte te verbouwen in overeenstemming met de...