Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2020 nr. 1

Voorwoord

Michelle de Rijke

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De artikelen in deze aflevering raken aan zeer actuele onderwerpen: de bescherming van persoonsgegevens en de afhandeling van mijnbouwschades.

Mr. Ard Jan Dunnik haakt in zijn artikel met de titel ‘Als energieleveranciers handelen in persoonsgegevens’ aan bij berichten over energieverkopers die persoonsgegevens kopen om de betrokken personen per e-mail of telefonisch te benaderen met commerciële aanbiedingen. Hij bespreekt onder meer hoe de situatie waarin bedrijven persoonsgegevens uitwisselen met een commercieel doel zonder dat de betrokkenen hierover adequaat worden geïnformeerd, zich verhoudt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Is nog een rol weggelegd voor de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) als eenmaal een landelijke aanpak van de afhandeling van mijnbouwschade wordt geïmplementeerd? Mr. Laurence Ford beschrijft in zijn artikel de diverse fasen die de Tcbb heeft doorlopen sinds 1998...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Michelle de Rijke
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16024

Verder in 2020 nr.1

 Voorwoord

De artikelen in deze aflevering raken aan zeer actuele onderwerpen: de bescherming van persoonsgegevens en de afhandeling van mijnbouwschades. Mr. Ard Jan Dunnik haakt in zijn artikel met de titel...

 Als energieleveranciers handelen in persoonsgegevens

Afgelopen zomer stond een bericht in het Algemeen Dagblad dat energieverkopers persoonsgegevens kochten om deze vervolgens te gebruiken om mensen per e-mail of telefonisch te benaderen met comme...

 De Technische commissie bodembeweging – einde van een tijdperk?

Met de inwerkingtreding van de Mijnbouwwet in 2003 kreeg de Technische commissie bodembeweging (hierna: Tcbb), die in januari 2000 bij besluit was ingesteld, een wettelijke basis, waarbij de Tcb...

 Implicaties van het verbod op het gebruik van kolen voor de stroomproductie - Verslag NeVER-bijeenkomst d.d. 16 oktober 2019’

Een interessant thema, prima sprekers en een goede discussie. Dat maakte de NeVER-bijeenkomst van 16 oktober 2019 over de ‘Implicaties van het verbod op het gebruik van kolen voor de stroomprodu...