Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2020 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. B.J. Drijber
mr. F. Elskamp
mr. dr. H.P.A. Knops
mr. P.I.W.R. Maandag
mr. M.W.F. Oosterhuis
drs. C.M.A. Prins
dr. T. Vanden Borre

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

Artikel

Voorwoord

Michelle de Rijke

De artikelen in deze aflevering raken aan zeer actuele onderwerpen: de bescherming van persoonsgegevens en de afhandeling van mijnbouwschades. Mr. Ard Jan Dunnik haakt in zijn artikel met de titel ‘Als energieleveranciers handelen in persoonsgegevens’ aan bij berichten over energieverkopers die persoonsgegevens kopen om de betrokken personen per e-mail of telefonisch te benaderen met commerciële aanbiedingen. Hij bespreekt onder meer hoe de situatie waarin bedrijven persoonsgegevens uitwisselen met een commercieel doel zonder dat de be... abonneren of dit artikel kopen.

Als energieleveranciers handelen in persoonsgegevens

mr. ir. A.J. Dunnik1

Afgelopen zomer stond een bericht in het Algemeen Dagblad dat energieverkopers persoonsgegevens kochten om deze vervolgens te gebruiken om mensen per e-mail of telefonisch te benaderen met commerciële aanbiedingen.[2] Vaak hoor ik de reactie dat in dergelijke situaties persoonsgegevens niet doorgegeven mogen worden aan derden zonder dat hiervoor toestemming van de betreffende persoon is verkregen. In deze bijdrage ga ik in op de vraag of dit altijd zo is.We kunnen in deze situatie twee activiteiten onderscheiden die vanuit het oogpunt van gegevensbescherming aandacht verdienen. Dat ... abonneren of dit artikel kopen.

De Technische commissie bodembeweging – einde van een tijdperk?

mr. drs. L.W.J. Ford1

Met de inwerkingtreding van de Mijnbouwwet in 2003 kreeg de Technische commissie bodembeweging (hierna: Tcbb), die in januari 2000 bij besluit was ingesteld, een wettelijke basis, waarbij de Tcbb conform art. 114 Mijnbouwwet van meet af aan tot taak heeft gekregen voor beweging van de bodem als gevolg van mijnbouwactiviteiten en de schade die daar het gevolg van kan zijn de Minister desgevraagd te adviseren over door hem te geven beschikkingen en gedupeerden bij wie zaakschade is opgetreden door bodembeweging die redelijkerwijs het gevolg kan zijn van mijnbouwactiviteiten desgevraagd adv... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt, dr. L. Diestelmeier, mr. J.C.W. Gazendam, S.T. Kalisvaart, C.T. Nieuwenhout LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova en C.J. Vermue LL.M1

Rapporten en overige publicatiesIn deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden. Autoriteit Consument & Markt (ACM)Tarieven voor energietransport stijgen per 2020De ACM heeft in november 2019 aangekondigd dat de tarieven voor het transport van elektriciteit en gas in 2020 zullen gaan stijgen. Volgens ACM’s tarievenbesluit voor reg... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

Deze rubriek bestrijkt de periode oktober 2019 - januari 2020. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en gesignaleerd zijn. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS