Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2020 nr. 1

De Technische commissie bodembeweging – einde van een tijdperk?

mr. drs. L.W.J. Ford1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met de inwerkingtreding van de Mijnbouwwet in 2003 kreeg de Technische commissie bodembeweging (hierna: Tcbb), die in januari 2000 bij besluit was ingesteld, een wettelijke basis, waarbij de Tcbb conform art. 114 Mijnbouwwet van meet af aan tot taak heeft gekregen voor beweging van de bodem als gevolg van mijnbouwactiviteiten en de schade die daar het gevolg van kan zijn de Minister desgevraagd te adviseren over door hem te geven beschikkingen en gedupeerden bij wie zaakschade is opgetreden door bodembeweging die redelijkerwijs het gevolg kan zijn van mijnbouwactiviteiten desgevraagd advies te geven omtrent het verband tussen die schade en de mijnbouwactiviteiten alsmede over de hoogte van het schadebedrag. Na de aardbeving in Huizinge in 2012 zijn voor de Tcbb met betrekking tot de door haar uit te voeren taken stapsgewijs accenten verschoven. Op verzoek van de Minister heeft de Tcbb begin 2019 een advies uitgebracht over een landelijke aanpak van de afhandeling van mijnbouwschade. In haar advies gaat de Tcbb ervan uit dat er bij invoering van de door haar geadviseerde landelijke aanpak voor haar geen rol meer is weggelegd bij de afhandeling van mijnbouwschades in Nederland en dat de daarop betrekking hebbende bepalingen in de Mijnbouwwet dan kunnen vervallen. In dit artikel wordt het verloop van de regelgeving inzake de Tcbb beschreven, waarbij een viertal perioden wordt onderscheiden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. 1998-2002

2. 2003-2013

3. 2014-2016

4. 2017-2019

5. Hoe nu verder?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. L.W.J. Ford1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16026

Verder in 2020 nr.1

 Voorwoord

De artikelen in deze aflevering raken aan zeer actuele onderwerpen: de bescherming van persoonsgegevens en de afhandeling van mijnbouwschades. Mr. Ard Jan Dunnik haakt in zijn artikel met de titel...

 Als energieleveranciers handelen in persoonsgegevens

Afgelopen zomer stond een bericht in het Algemeen Dagblad dat energieverkopers persoonsgegevens kochten om deze vervolgens te gebruiken om mensen per e-mail of telefonisch te benaderen met comme...

 De Technische commissie bodembeweging – einde van een tijdperk?

Met de inwerkingtreding van de Mijnbouwwet in 2003 kreeg de Technische commissie bodembeweging (hierna: Tcbb), die in januari 2000 bij besluit was ingesteld, een wettelijke basis, waarbij de Tcb...

 Implicaties van het verbod op het gebruik van kolen voor de stroomproductie - Verslag NeVER-bijeenkomst d.d. 16 oktober 2019’

Een interessant thema, prima sprekers en een goede discussie. Dat maakte de NeVER-bijeenkomst van 16 oktober 2019 over de ‘Implicaties van het verbod op het gebruik van kolen voor de stroomprodu...