Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2020 nr. 1

Als energieleveranciers handelen in persoonsgegevens

mr. ir. A.J. Dunnik1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Afgelopen zomer stond een bericht in het Algemeen Dagblad dat energieverkopers persoonsgegevens kochten om deze vervolgens te gebruiken om mensen per e-mail of telefonisch te benaderen met commerciële aanbiedingen.[2] Vaak hoor ik de reactie dat in dergelijke situaties persoonsgegevens niet doorgegeven mogen worden aan derden zonder dat hiervoor toestemming van de betreffende persoon is verkregen. In deze bijdrage ga ik in op de vraag of dit altijd zo is.We kunnen in deze situatie twee activiteiten onderscheiden die vanuit het oogpunt van gegevensbescherming aandacht verdienen. Dat zijn (1) de verstrekking van persoonsgegevens door een derde aan de energieleverancier[3] en (2) het gebruik van die persoonsgegevens door die energieleverancier voor het benaderen van consumenten en het doen van een aanbieding. Ik zal hierna kort enige begrippen uit de gegevensbescherming toelichten, de twee genoemde activiteiten behandelen, vervolgens situaties bespreken waarin het eventueel mogelijk is persoonsgegevens uit te wisselen zonder toestemming en eindigen met enkele afsluitende opmerkingen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Enkele begrippen uit de gegevensbescherming

2. Commerciële boodschap per e-mail en telefoon

3. Verstrekking van persoonsgegevens aan de energieleverancier

4. Enkele verstrekkingen aan derden zonder toestemming

5. Afsluitend

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. ir. A.J. Dunnik1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16025

Verder in 2020 nr.1

 Voorwoord

De artikelen in deze aflevering raken aan zeer actuele onderwerpen: de bescherming van persoonsgegevens en de afhandeling van mijnbouwschades. Mr. Ard Jan Dunnik haakt in zijn artikel met de titel...

 Als energieleveranciers handelen in persoonsgegevens

Afgelopen zomer stond een bericht in het Algemeen Dagblad dat energieverkopers persoonsgegevens kochten om deze vervolgens te gebruiken om mensen per e-mail of telefonisch te benaderen met comme...

 De Technische commissie bodembeweging – einde van een tijdperk?

Met de inwerkingtreding van de Mijnbouwwet in 2003 kreeg de Technische commissie bodembeweging (hierna: Tcbb), die in januari 2000 bij besluit was ingesteld, een wettelijke basis, waarbij de Tcb...

 Implicaties van het verbod op het gebruik van kolen voor de stroomproductie - Verslag NeVER-bijeenkomst d.d. 16 oktober 2019’

Een interessant thema, prima sprekers en een goede discussie. Dat maakte de NeVER-bijeenkomst van 16 oktober 2019 over de ‘Implicaties van het verbod op het gebruik van kolen voor de stroomprodu...