Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2020 nr. 1

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt, dr. L. Diestelmeier, mr. J.C.W. Gazendam, S.T. Kalisvaart, C.T. Nieuwenhout LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova en C.J. Vermue LL.M1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rapporten en overige publicaties

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Tarieven voor energietransport stijgen per 2020

De ACM heeft in november 2019 aangekondigd dat de tarieven voor het transport van elektriciteit en gas in 2020 zullen gaan stijgen. Volgens ACM’s tarievenbesluit voor regionale netbeheerders voor 2020 stijgen de kosten ongeveer vijf euro per huishouden per jaar. Voor consumenten maken de gemiddelde transporttarieven en aansluittarieven 1/5 deel uit van de energierekening, wat ongeveer neerkomt op 306 euro per jaar per huishouden. De reden voor de gestegen gastransporttarieven is dat vanaf 2020 de netbeheerders de kosten dragen van de fysieke en administratieve ver...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rapporten en overige publicaties

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Tarieven voor energietransport stijgen per 2020

TenneT

Jaarlijkse rapport monitoring leveringszekerheid 2019

Gasunie

De Fase II-studie: gezamenlijk vervolgonderzoek van Gasunie en TenneT

Ministerie van Economische Zaken

Eerste transparantierapport over de delfstoffensector gepubliceerd

Kamerbrief wijzigingen en voornemens energie-innovatie-instrumentarium 2020

Kabinetsreactie op de Klimaat- en Energieverkenning 2019

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

‘Staat van de sector Windenergie op zee’ gepubliceerd

Voortgangsrapportage versterkingsoperatie Groningen

Europese Commissie

Statistieken Hernieuwbare Energie

Introductie ‘Just Transition Mechanism’

Nieuwe gas-interconnector ‘BalticConnector’ in bedrijf

Nieuwe Eurocommissaris Energie: Kadri Simson

Gas- en Elektriciteitsmarktrapporten

ACER

Jaarrapport Europese elektriciteits- en gasmarkten 2018

Jaarrapport groothandelsmarkt elektriciteit

Jaarrapport groothandelsmarkt gas

Jaarrapport inspraak en bescherming van consumenten

Jaarrapport energiekleinhandelsmarkt (gas en elektriciteit)

Rapport inzake inter-transmissiesysteembeheerder compensatie in 2018

Rapport inzake elektriciteitstransmissietarieven methoden in Europa 2018

ENTSO-E

Ontwikkelingen op de onbalansmarkt

NEMO’s publiceren eerste rapport over marktkoppeling

Visie op elektriciteitsmarkt en -systeem 2030

ENTSO-G

Rapport eerste incrementele capaciteitsproces

ENTSO-G Roadmap 2050 for gas grids

Artikelen in andere tijdschriften

Mededelingen NeVER

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., J. Behrendt, dr. L. Diestelmeier, mr. J.C.W. Gazendam, S.T. Kalisvaart, C.T. Nieuwenhout LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova en C.J. Vermue LL.M1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/16030

Verder in 2020 nr.1

 Voorwoord

De artikelen in deze aflevering raken aan zeer actuele onderwerpen: de bescherming van persoonsgegevens en de afhandeling van mijnbouwschades. Mr. Ard Jan Dunnik haakt in zijn artikel met de titel...

 Als energieleveranciers handelen in persoonsgegevens

Afgelopen zomer stond een bericht in het Algemeen Dagblad dat energieverkopers persoonsgegevens kochten om deze vervolgens te gebruiken om mensen per e-mail of telefonisch te benaderen met comme...

 De Technische commissie bodembeweging – einde van een tijdperk?

Met de inwerkingtreding van de Mijnbouwwet in 2003 kreeg de Technische commissie bodembeweging (hierna: Tcbb), die in januari 2000 bij besluit was ingesteld, een wettelijke basis, waarbij de Tcb...

 Implicaties van het verbod op het gebruik van kolen voor de stroomproductie - Verslag NeVER-bijeenkomst d.d. 16 oktober 2019’

Een interessant thema, prima sprekers en een goede discussie. Dat maakte de NeVER-bijeenkomst van 16 oktober 2019 over de ‘Implicaties van het verbod op het gebruik van kolen voor de stroomprodu...