Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2020 nr. 1

Onrechtmatig gebruik concept-accountantsverslag - Annotatie

A. Dieleman RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Noot over uitspraken van de Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (‘CBb’) waarbij een accountant de maatregel van berisping krijgt opgelegd in verband met te voorbarige formuleringen in een concept-accountantsverslag, zonder daarbij (naar het oordeel van de Accountantskamer en het CBb) te benadrukken dat de controle-opdracht nog niet was afgerond, waardoor de conclusies nog niet werden gedragen door voldoende en geschikte controle-informatie. Relevant onderdeel is dat de klacht wordt ingediend door klagers die geen recht hadden op het concept-accountantsverslag (en er dus ook geen gebruik van mochten maken).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Samenvatting feiten

2.1. Procedure Accountantskamer

2.2. Procedure College van Beroep voor het bedrijfsleven

3. Analyse uitspraken

3.1. Continuïteit

4. Conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
A. Dieleman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16056

Verder in 2020 nr.1

 Onrechtmatig gebruik concept-accountantsverslag - Annotatie

Noot over uitspraken van de Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (‘CBb’) waarbij een accountant de maatregel van berisping krijgt opgelegd in verband met...

 Wel of niet (langer) verplichte rapportage over de wettelijke streefcijferregeling door grote vennootschappen? - Praktijkvraag

Op 1 januari 2020 is de wettelijke streefcijferregeling komen te vervallen.[2] Op grond van deze regeling moest iedere grote NV of BV[3] – waaronder de beursvennootschap – streven naar ...

 Gevolgen van stelselwijziging voor het grootteregime

Bij de verwerking van een stelselwijziging in de jaarrekening worden (op basis van art. 2:363 lid 5 BW en RJ 140.211) de vergelijkende cijfers aangepast aan het nieuwe stelsel (tenzij d...

 Het rapportage-seizoen: bezoldigingsverslag en accountants (rapporten te over)

In het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht is het logisch dat veel aandacht uitgaat naar de jaarrekening als de belangrijke rapportage van rechtspersonen en ondernemingen over de (financiële)...

 De relatie tussen de civielrechtelijke procedure tot aansprakelijkheid van de accountant en het tuchtrecht - 1-0 vóór na een gegrondverklaring van de tuchtklacht?

In augustus 2015 is beursvennootschap Imtech failliet verklaard. De curatoren hebben vervolgens een serie tuchtklachten ingediend tegen de accountants van Imtech. In december 2019 hee...