Tijdschrift voor Internetrecht 2020 nr. 2

Civielrechtelijke handhaving door concurrenten van de regels over oneerlijke handelspraktijken: nu en in de toekomst

mr. V. van Druenen en mr. Ch. Jeloschek1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In Nederland geldt een breed scala aan regels op het gebied van het consumentenrecht. Daarbinnen is een belangrijke rol weggelegd voor de regels over oneerlijke handelspraktijken die het handelaren, kort gezegd, verbieden om zich ten opzichte van consumenten schuldig te maken aan met name misleidende en agressieve handelspraktijken (art. 6:193a BW e.v.). Op de naleving van de regels over oneerlijke handelspraktijken wordt toezicht gehouden door de Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM). Ook voor civielrechtelijke handhaving door concurrenten is echter een steeds belangrijkere rol weggelegd, in de zin dat concurrenten andere handelaren steeds vaker aanspreken op overtreding van de regels over oneerlijke handelspraktijken. Wat bij een analyse van de jurisprudentie op dit gebied opvalt, is dat er bij rechters nog veel onduidelijkheid bestaat over onder meer de grondslag voor dergelijke acties. Deze onzekerheid leidt ertoe dat concurrenten deze mogelijkheid n...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De Richtlijn oneerlijke handelspraktijken: een korte introductie

3. Nederlandse implementatie Richtlijn OHP; handhaving door consumenten en ACM

3.1. Kwalificatie onder Nederlands recht en remedies voor consumenten

3.2. Bestuursrechtelijke handhaving door de ACM (en AFM)

4. Het aanspreken van concurrenten op grond van de Richtlijn OHP

4.1. Geen uitdrukkelijke basis voor aanspreken concurrenten in Nederland

4.2. Ontwikkelingen in de rechtspraak: toch ruimte voor aanspreken concurrenten

4.3. De grondslag voor een beroep op oneerlijke handelspraktijken door concurrenten

5. Een alternatief systeem – een kijk over de (oost)grens

5.1. De UWG in vogelvlucht

5.2. Voor- en nadelen van de UWG (door de Nederlandse bril bekeken)

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. V. van Druenen en mr. Ch. Jeloschek1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/16087

Verder in 2020 nr.2

 Goed gedrag op internet

Bij het schrijven van dit redactioneel houdt de COVID-19 storm de wereld in zijn greep. Het internet speelt in die storm een cruciale rol om de samenleving draaiend te houden. Online werken, leren ...

 Civielrechtelijke handhaving door concurrenten van de regels over oneerlijke handelspraktijken: nu en in de toekomst

In Nederland geldt een breed scala aan regels op het gebied van het consumentenrecht. Daarbinnen is een belangrijke rol weggelegd voor de regels over oneerlijke handelspraktijken die he...

 Data-coöperaties voor de monetisering van data: emancipatie van de platformwerker?

Terwijl de juridische strijd om de gelijkstelling van maaltijdbezorgers aan werknemers in de rechtbanken onverminderd doorgaat, pakken enkelen van hen het ‘ondernemend’ aan. Zij gebruiken het recht...

 Opinie - De Paris Call for Trust & Security: een inclusieve stap naar normstelling in cyberspace

‘On June 27, something strange and terrible began to ripple across the infrastructure of the world,’ opent het boek Sandworm[2] (gepubliceerd eind 2019) van de Amerikaanse Wired-journalist ...