Tijdschrift voor Internetrecht

2020 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. C.C. M. Kroeks- De Raaij
mr. M. van der Linden
prof. mr. A.R. Lodder
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
mr. P. Polter
H. W. Roerdink
mr. drs. E.F. Vaal

Redactiesecretaris(sen)

mr. K. Konings
mr. B. de Vos

Inleiding

Goed gedrag op internet

mr. P.G. van der Putt1

Bij het schrijven van dit redactioneel houdt de COVID-19 storm de wereld in zijn greep. Het internet speelt in die storm een cruciale rol om de samenleving draaiend te houden. Online werken, leren en communiceren zijn meer nog dan voorheen de norm. Dat intensieve gebruik van het internet roept regelmatig ergernis op. Van chaos in video-overleggen, onnodige communicatie, misverstanden, fake news tot regelrechte fraudegevallen.[2] Dan blijkt dat niet iedereen zich door dezelfde gedragsregels laat leiden. Stellen dat iedereen zich netjes moet gedragen op het internet, is ongeveer he... ...lees meer

Artikel

Civielrechtelijke handhaving door concurrenten van de regels over oneerlijke ...

mr. V. van Druenen en mr. Ch. Jeloschek1

In Nederland geldt een breed scala aan regels op het gebied van het consumentenrecht. Daarbinnen is een belangrijke rol weggelegd voor de regels over oneerlijke handelspraktijken die het handelaren, kort gezegd, verbieden om zich ten opzichte van consumenten schuldig te maken aan met name misleidende en agressieve handelspraktijken (art. 6:193a BW e.v.). Op de naleving van de regels over oneerlijke handelspraktijken wordt toezicht gehouden door de Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM). Ook voor civielrechtelijke handhaving door concurrenten is echter een steeds ... abonneren of dit artikel kopen.

Data-coöperaties voor de monetisering van data: emancipatie van de platformwe...

mr. dr. R. Koolhoven1

Terwijl de juridische strijd om de gelijkstelling van maaltijdbezorgers aan werknemers in de rechtbanken onverminderd doorgaat, pakken enkelen van hen het ‘ondernemend’ aan. Zij gebruiken het recht op inzage en het recht op dataportabiliteit van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG)[2] om zoveel mogelijk van hun gegevens over bestellingen, routes en beoordelingen op te vragen. Die gegevens brengen zij vervolgens onder in een data-coöperatie die van deze gegevens een bigdataset van alle maaltijdbezorgers gezamenlijk maakt.[3] Alle gegevens van de leden van de data-coöp... abonneren of dit artikel kopen.

Opinie - De Paris Call for Trust & Security: een inclusieve stap naar normste...

J. de Groot1

‘On June 27, something strange and terrible began to ripple across the infrastructure of the world,’ opent het boek Sandworm[2] (gepubliceerd eind 2019) van de Amerikaanse Wired-journalist Andy Greenberg. Als je niet beter zou weten denk je een vers soort Grisham of Patterson in handen te hebben vol sensatie en intriges. In zekere zin leest het boek ook daadwerkelijk als een spannende thriller, maar zorgwekkend genoeg is Sandworm niet eens alleen op de waarheid gebaseerd, het is waarheidsgetrouw. En dat maakt de leeservaring niet alleen nog huiveringwekkender, maar geeft ook de urg... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Geen handel in tweedehands e-books, wel in tweedehands software - Noot bij Hv...

mr. M. Weij1

Na vele jaren van procederen, is de kogel door de kerk: het Europees Hof van Justitie (hierna: HvJ) oordeelt dat de doorverkoop van tweedehands e-books inbreuk maakt op de auteursrechten van de uitgevers. De crux in deze uitspraak draait om de vraag of het aanbieden van een tweedehands ebook via een downloadlink, onder de Auteursrechtrichtlijn 2011:[2] of een mededeling is aan het publiek waarvoor toestemming vereist is, óf een distributiehandeling is aan het publiek waarop het auteursrecht is ... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Onder redactie van mr. P. Polter

NLWetsvoorstel wijziging Wet handhaving consumentenbeschermingOp 21 januari 2020 is een gewijzigd voorstel gepubliceerd en door de Tweede Kamer aangenomen van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004. Door deze verordening versterkt de Europese wetgever de samenwerking t... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Signaleringen 2020-2

Onder redactie van mr. P.G. van der Putt1

ACM tegen online misleidingACM heeft de leidraad ‘Bescherming van de online consument’ gepubliceerd, met als doel de bescherming van de online consument. Bedrijven die online actief zijn hebben verschillende manieren om consumenten te sturen en te beïnvloeden. Met de leidraad tracht de ACM meer duidelijkheid te creëren over de grens tussen verleiding en misleiding bij online consumentenaankopen. De leidraad beoogt online ondernemers hulp te bieden met de inrichting van online beslisomgevingen voor consumenten. Belangrijke uitgangspunten uit de leidraad zijn onder andere: duideli... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks-de Raaij26. Rechtbank Gelderland 29 oktober 2019 (IPTV pakketten), ECLI:NL:RBGEL:2019:6195Auteursrecht , streaming, IPTV-pakketten, betrokkenheid bij diensten, art. 8 Wnr. Geschil over het aanbieden van IPTV pakketten (streamen van zenders via internet zonder toestemming rechthebbenden). Verweer heeft ten behoeve van Hiptv en Atom TV domeinnamen geregistreerd, serverruimte beschikbaar gesteld, websites technisch ingericht en betalingsdiensten gefaciliteerd. Verweerder wordt in de ge... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS