Tijdschrift voor Internetrecht 2020 nr. 2

Geen handel in tweedehands e-books, wel in tweedehands software - Noot bij HvJ EU 19 december 2019, C-263-18, ECLI:EU:C:2019:1111 (Tom Kabinet)

mr. M. Weij1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Na vele jaren van procederen, is de kogel door de kerk: het Europees Hof van Justitie (hierna: HvJ) oordeelt dat de doorverkoop van tweedehands e-books inbreuk maakt op de auteursrechten van de uitgevers.

De crux in deze uitspraak draait om de vraag of het aanbieden van een tweedehands ebook via een downloadlink, onder de Auteursrechtrichtlijn 2011:2

  1. of een mededeling is aan het publiek waarvoor toestemming vereist is, óf
  2. een distributiehandeling is aan het publiek waarop het auteursrecht is uitgeput.

In haar eerdere UsedSoftarrest uit 20123 , oordeelt het HvJ over het als download aanbieden van tweedehands software nog dat er onder de Softwarerichtlijn4 wel sprake is van uitputting. Belangrijke voorwaarde van het HvJ bij dit UsedSoftarrest is dat de oorspronkelijk verkrijger de eigen kopie onbruikbaar of ongedaan maakt.

Maar in deze Tom Kabinet uitspraak ko...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Verloop geschil

3. Relevante Feiten

4. Analyse arrest HvJ

4.1. Herformulering kernvraag

4.2. Geen toepassing uitputting conform UsedSoft

4.3. Wel sprake van een mededeling aan het publiek

5. Korte eigen opinie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. M. Weij1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/16090

Verder in 2020 nr.2

 Goed gedrag op internet

Bij het schrijven van dit redactioneel houdt de COVID-19 storm de wereld in zijn greep. Het internet speelt in die storm een cruciale rol om de samenleving draaiend te houden. Online werken, leren ...

 Civielrechtelijke handhaving door concurrenten van de regels over oneerlijke handelspraktijken: nu en in de toekomst

In Nederland geldt een breed scala aan regels op het gebied van het consumentenrecht. Daarbinnen is een belangrijke rol weggelegd voor de regels over oneerlijke handelspraktijken die he...

 Data-coöperaties voor de monetisering van data: emancipatie van de platformwerker?

Terwijl de juridische strijd om de gelijkstelling van maaltijdbezorgers aan werknemers in de rechtbanken onverminderd doorgaat, pakken enkelen van hen het ‘ondernemend’ aan. Zij gebruiken het recht...

 Opinie - De Paris Call for Trust & Security: een inclusieve stap naar normstelling in cyberspace

‘On June 27, something strange and terrible began to ripple across the infrastructure of the world,’ opent het boek Sandworm[2] (gepubliceerd eind 2019) van de Amerikaanse Wired-journalist ...