Tijdschrift voor Internetrecht 2020 nr. 2

Wet- en regelgeving

Onder redactie van mr. P. Polter

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

NL

Wetsvoorstel wijziging Wet handhaving consumentenbescherming

Op 21 januari 2020 is een gewijzigd voorstel gepubliceerd en door de Tweede Kamer aangenomen van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004. Door deze verordening versterkt de Europese wetgever de samenwerking tussen nationale autoriteiten die belast zijn met de bescherming van consumentenbelangen en handhaving van (Europees) consumentenrecht. Daarnaast voorziet de verordening in een coördinerende rol voor de Europese Commissie bij bepaalde grensoverschrijdende inbreuken op Europees consumentenrecht. Op het digitale vlak vereist de verordening onder meer dat bevoegde autoriteiten in de digitale omgeving ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

NL

Wetsvoorstel wijziging Wet handhaving consumentenbescherming

Wijziging van de Kadasterwet in verband met de elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten

Wetsvoorstel Wet digitale overheid

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
Onder redactie van mr. P. Polter
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/16092

Verder in 2020 nr.2

 Goed gedrag op internet

Bij het schrijven van dit redactioneel houdt de COVID-19 storm de wereld in zijn greep. Het internet speelt in die storm een cruciale rol om de samenleving draaiend te houden. Online werken, leren ...

 Civielrechtelijke handhaving door concurrenten van de regels over oneerlijke handelspraktijken: nu en in de toekomst

In Nederland geldt een breed scala aan regels op het gebied van het consumentenrecht. Daarbinnen is een belangrijke rol weggelegd voor de regels over oneerlijke handelspraktijken die he...

 Data-coöperaties voor de monetisering van data: emancipatie van de platformwerker?

Terwijl de juridische strijd om de gelijkstelling van maaltijdbezorgers aan werknemers in de rechtbanken onverminderd doorgaat, pakken enkelen van hen het ‘ondernemend’ aan. Zij gebruiken het recht...

 Opinie - De Paris Call for Trust & Security: een inclusieve stap naar normstelling in cyberspace

‘On June 27, something strange and terrible began to ripple across the infrastructure of the world,’ opent het boek Sandworm[2] (gepubliceerd eind 2019) van de Amerikaanse Wired-journalist ...