Tijdschrift voor Internetrecht 2020 nr. 2

Signaleringen 2020-2

Onder redactie van mr. P.G. van der Putt1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

ACM tegen online misleiding

ACM heeft de leidraad ‘Bescherming van de online consument’ gepubliceerd, met als doel de bescherming van de online consument. Bedrijven die online actief zijn hebben verschillende manieren om consumenten te sturen en te beïnvloeden. Met de leidraad tracht de ACM meer duidelijkheid te creëren over de grens tussen verleiding en misleiding bij online consumentenaankopen. De leidraad beoogt online ondernemers hulp te bieden met de inrichting van online beslisomgevingen voor consumenten. Belangrijke uitgangspunten uit de leidraad zijn onder andere: duidelijke prijzen vóór de aankoop en op waarheid gebaseerde schaarste-aanduidingen. De leidraad vormt tevens een basis voor handhaving door de ACM. Ook zal de ACM de komende tijd voorlichting geven aan bedrijven om duidelijkheid te scheppen en naleving te stimuleren.

https://www.acm.nl/nl/publicaties/consument-beter-beschermd-tegen-online-misleiding

Europa wil reparatierechten geven

<...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

ACM tegen online misleiding

Europa wil reparatierechten geven

Nadere uitwerking Wet Kansspelen op afstand

Boete Tennisbond

Onveilige producten buitenlandse webshops

E-commerce groeit in 2019

AP geeft tips inzake connected cars

Facebook heroverweegt plannen libra

Kamerbrief datalek Donorregister

Australië klaagt Facebook aan wegens Cambridge Analytica

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
Onder redactie van mr. P.G. van der Putt1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/16093

Verder in 2020 nr.2

 Goed gedrag op internet

Bij het schrijven van dit redactioneel houdt de COVID-19 storm de wereld in zijn greep. Het internet speelt in die storm een cruciale rol om de samenleving draaiend te houden. Online werken, leren ...

 Civielrechtelijke handhaving door concurrenten van de regels over oneerlijke handelspraktijken: nu en in de toekomst

In Nederland geldt een breed scala aan regels op het gebied van het consumentenrecht. Daarbinnen is een belangrijke rol weggelegd voor de regels over oneerlijke handelspraktijken die he...

 Data-coöperaties voor de monetisering van data: emancipatie van de platformwerker?

Terwijl de juridische strijd om de gelijkstelling van maaltijdbezorgers aan werknemers in de rechtbanken onverminderd doorgaat, pakken enkelen van hen het ‘ondernemend’ aan. Zij gebruiken het recht...

 Opinie - De Paris Call for Trust & Security: een inclusieve stap naar normstelling in cyberspace

‘On June 27, something strange and terrible began to ripple across the infrastructure of the world,’ opent het boek Sandworm[2] (gepubliceerd eind 2019) van de Amerikaanse Wired-journalist ...