Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 4

Vordering pachtvastlegging; pachtrecht (nog steeds) recht voor de dommen?

mr. H.A. van Bommel1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In een bijdrage in dit tijdschrift in 20082 stelde G.M.F. Snijders de vraag of het (destijds nog) nieuwe pachtrecht is geschreven voor de dommen. Het nieuwe pachtrecht was op 1 september 2007 in werking getreden, inclusief de in art. 7:397 BW geregelde geliberaliseerde pacht. Snijders signaleerde toen al dat in de toekomst nog nauwelijks bewust andere dan geliberaliseerde pachtovereenkomsten zouden worden gesloten voor percelen cultuurgrond.

D.W. Bruil heeft in zijn evaluatie van de pachtregelgeving3 dit onderwerp ook aangekaart. Hij stelde de vraag: wat doen we met een domme verpachter? Bruil heeft hieromtrent de volgende passage in de evaluatie opgenomen: ‘Onder het huidige recht kan een verpachter die niet oplet zomaar in een reguliere pachtovereenkomst verzeild raken, terwijl dat helemaal niet de bedoeling was omdat hij daarvan niet op de hoogte was’. Snijders vraagt zich af of dat ‘recht’ is? De vraag is misschien retorisch bedoeld, maar vraag...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Hoofdregel: reguliere pacht

3. Bedoeling van partijen

4. Einde looptijd eenmalige pachtovereenkomst

5. De grondgebruiksverklaring

6. Aantal conclusies/bevindingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. H.A. van Bommel1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16107

Verder in 2020 nr.4

 Corona, what else?

Deze maand valt mij de eer te beurt om deze column te vullen. Mijn gedachten zochten naar in het oog springende actualiteit op mijn vakgebied, het agro-belastingrecht. Maar ook ik kan er niet om h...

 Eikenprocessierups; slechts hinderlijk of bron van schadeclaims?

1. EikenprocessierupsDoor de overlastpiek in 2019 konden de bestrijders van eikenprocessierups (EPR) de aanvragen niet meer aan. Boom- en terreineigenaren zijn zich zorgen gaan maken om de gezondhe...

 Vordering pachtvastlegging; pachtrecht (nog steeds) recht voor de dommen?

In een bijdrage in dit tijdschrift in 2008[2] stelde G.M.F. Snijders de vraag of het (destijds nog) nieuwe pachtrecht is geschreven voor de dommen. Het nieuwe pachtrecht was op 1 septem...

 Corona in de agrarisch juridische praktijk

(prof. mr. D.W. Bruil) Het is bijna onvermijdelijk dat ook in dit tijdschrift aandacht wordt besteed aan de Corona -crisis. Deze crisis raakt velen, qua gezondheid, qua sociaal leve...