Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 4

Corona in de agrarisch juridische praktijk

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(prof. mr. D.W. Bruil)

Het is bijna onvermijdelijk dat ook in dit tijdschrift aandacht wordt besteed aan de Corona -crisis. Deze crisis raakt velen, qua gezondheid, qua sociaal leven en ook in economisch opzicht vallen klappen. Ook de landbouw is aangeslagen, misschien (nog) niet over het de hele breedte – veel gaat nog gewoon door - maar zeker wel in specifieke sectoren, zoals de sierteelt, de fritesaardappelen, de bloemensector. Aan dit artikel is bijgedragen door enkele schrijvers: Kees Maas gaat in op de voedselketen. Mij valt daarbij op dat niet alleen de wereldwijde ketens zwakke schakels vertonen, maar dat juist ook lokale kringlopen worden getroffen. Er is het verhaal van een kalverhouder die veel leverde aan restaurants in de omgeving. Restaurants dicht, afzet weg. Andre Verduijn en Kees van Laarhoven bespreken de steunmaatregelen voor ondernemers. Na afronding van dat stuk werd bekend...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Ook een keten heeft een zwakste schakel

3. Regelingen voor ondernemers

4. Tegemoetkoming bij seizoensarbeid verlangt maatwerk in de NOW

5. Rechtspleging in tijden van corona: pacht

6. Hoge Raad

7. Publiekrecht[23]

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16108

Verder in 2020 nr.4

 Corona, what else?

Deze maand valt mij de eer te beurt om deze column te vullen. Mijn gedachten zochten naar in het oog springende actualiteit op mijn vakgebied, het agro-belastingrecht. Maar ook ik kan er niet om h...

 Eikenprocessierups; slechts hinderlijk of bron van schadeclaims?

1. EikenprocessierupsDoor de overlastpiek in 2019 konden de bestrijders van eikenprocessierups (EPR) de aanvragen niet meer aan. Boom- en terreineigenaren zijn zich zorgen gaan maken om de gezondhe...

 Vordering pachtvastlegging; pachtrecht (nog steeds) recht voor de dommen?

In een bijdrage in dit tijdschrift in 2008[2] stelde G.M.F. Snijders de vraag of het (destijds nog) nieuwe pachtrecht is geschreven voor de dommen. Het nieuwe pachtrecht was op 1 septem...

 Corona in de agrarisch juridische praktijk

(prof. mr. D.W. Bruil) Het is bijna onvermijdelijk dat ook in dit tijdschrift aandacht wordt besteed aan de Corona -crisis. Deze crisis raakt velen, qua gezondheid, qua sociaal leve...