Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 4

Wetgeving, rechtspraak en literatuur

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Algemeen

Corona

De subsidiemodule Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL) in titel 2.5 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (RNELS) gewijzigd. De wijziging houdt verband met steun aan MKB-landbouwbedrijven die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus. Dit is aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer van het kabinet van 17 maart 2020. MKB-landbouwbedrijven kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en daardoor veroorzaakte bredere economische effecten. Banken en andere financiers kunnen landbouwbedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het rekening-courantkrediet (RC-krediet). Ook opschorting van aflossingen van bestaande kredietlijnen is een mogelijkheid die financiers zelf kunnen treffen. De MKB-landbouwbedrijven die worden geraakt door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen t...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Algemeen

Corona

Pacht

Pachtersvoordeel

Zakelijke rechten

Grondeigendom

Erfpacht

Belemmeringenwet

Ruimtelijke Ordening

Aanvullingswet bodem

Bestemmingsplan

Agrarisch of niet

Bouwvergunning

Landinrichting

Toedeling en openbare registers

Beheer landelijk gebied

Regeling natuurbescherming

Waterschade

Vogels

Handhaving

Vergunning

Marktordening

Percelen

Randvoorwaardenkorting

Actieve landbouwer

Nationale reserve

Betalingsrechten

Dieren

Verwaarlozing

Biggen

Vogelgriep

I&R

Schapen

Kuikens

Planten

Pootaardappel

Zaaizaad- en plantgoedwet

Producten

Appels

Milieurecht

Fosfaatrechten – civiel

Fosfaatrechten – negatief

Fosfaatrechten – positief

Melkvee

Pluimveerechten

Fiscaal recht

Waterschapsbelasting

WOZ

Europees agrarisch recht

Landbouwraad

Diversen

Aankoop

WOB

Diefstal

Gemachtigde

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16109

Verder in 2020 nr.4

 Corona, what else?

Deze maand valt mij de eer te beurt om deze column te vullen. Mijn gedachten zochten naar in het oog springende actualiteit op mijn vakgebied, het agro-belastingrecht. Maar ook ik kan er niet om h...

 Eikenprocessierups; slechts hinderlijk of bron van schadeclaims?

1. EikenprocessierupsDoor de overlastpiek in 2019 konden de bestrijders van eikenprocessierups (EPR) de aanvragen niet meer aan. Boom- en terreineigenaren zijn zich zorgen gaan maken om de gezondhe...

 Vordering pachtvastlegging; pachtrecht (nog steeds) recht voor de dommen?

In een bijdrage in dit tijdschrift in 2008[2] stelde G.M.F. Snijders de vraag of het (destijds nog) nieuwe pachtrecht is geschreven voor de dommen. Het nieuwe pachtrecht was op 1 septem...

 Corona in de agrarisch juridische praktijk

(prof. mr. D.W. Bruil) Het is bijna onvermijdelijk dat ook in dit tijdschrift aandacht wordt besteed aan de Corona -crisis. Deze crisis raakt velen, qua gezondheid, qua sociaal leve...