Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 4

Aankondigingen

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Grondinstrumentarium in de (agrarische) praktijk: nu en in de toekomst

Ondanks dat het kabinet, mede vanwege de Corona-perikelen, recent heeft besloten om de voor 1 januari 2021 geplande invoering van de Omgevingswet uit te stellen, is en blijft het belang van de werking en kennis het bestaande instrumentarium voor grondbeleid onverminderd groot. Bovendien staat het toekomstige wettelijke kader voor het grondinstrumentarium reeds vast, aangezien de Aanvullingswet grondeigendom op 10 maart jl. door de Eerste Kamer is aangenomen.

Dit alles vormt de aanleiding voor het IAR om, in samenwerking met Overwater Grondbeleid Adviesbureau en Rentmeesterskantoor een studiedag te organiseren over het (bestaande en toekomstige) grondinstrumentarium en de toepassing daarvan in de (agrarische) praktijk. Door een drietal sprekers zal worden ingegaan om de instrumenten onteigening, landinrichting (herverkaveling en kavelruil), voorkeurrecht gemeente en kostenverhaal.

Na het b...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Doelgroep

Datum en plaats

Docenten

PROGRAMMA

Deelname en kosten

Studiepunten

Informatie en aanmelding

Datum en plaats

Docent

PROGRAMMA

Deelname en kosten

Studiepunten

Datum en locatie

Docent

PROGRAMMA

Docent

Deelname en kosten

Studiepunten

Informatie en aanmelding

Datum en plaats

Doelgroep

Docenten

PROGRAMMA

Deelname en kosten

Studiepunten

Informatie en aanmelding

Datum en plaats

Docenten

PROGRAMMA

Deelname en kosten

Studiepunten

Informatie en aanmelding

Docenten

Data en locatie

Programma (wijzigingen voorbehouden)

Deelname en kosten

Studiepunten

Informatie en aanmelding

Doelgroep

Versnipperd grondgebruik

Datum en plaats

Inleiders

PROGRAMMA

Deelname en kosten

Studiepunten

Informatie en aanmelden

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16110

Verder in 2020 nr.4

 Corona, what else?

Deze maand valt mij de eer te beurt om deze column te vullen. Mijn gedachten zochten naar in het oog springende actualiteit op mijn vakgebied, het agro-belastingrecht. Maar ook ik kan er niet om h...

 Eikenprocessierups; slechts hinderlijk of bron van schadeclaims?

1. EikenprocessierupsDoor de overlastpiek in 2019 konden de bestrijders van eikenprocessierups (EPR) de aanvragen niet meer aan. Boom- en terreineigenaren zijn zich zorgen gaan maken om de gezondhe...

 Vordering pachtvastlegging; pachtrecht (nog steeds) recht voor de dommen?

In een bijdrage in dit tijdschrift in 2008[2] stelde G.M.F. Snijders de vraag of het (destijds nog) nieuwe pachtrecht is geschreven voor de dommen. Het nieuwe pachtrecht was op 1 septem...

 Corona in de agrarisch juridische praktijk

(prof. mr. D.W. Bruil) Het is bijna onvermijdelijk dat ook in dit tijdschrift aandacht wordt besteed aan de Corona -crisis. Deze crisis raakt velen, qua gezondheid, qua sociaal leve...