Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 4

Centrale Grondkamer , 5 maart 2020 (TvAR 2020/8020)

E.H.M. Harbers

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. Th.C.M. Willemse, D.H. de Witte en L.R. van Harinxma thoe Slooten en de deskundige leden mr. ing. E. Oostra en B.Th.W. Lamers)

Met noot E.H.M. Harbers

Pachtovereenkomst. GP 11.801

Provincie Noord-Brabant heeft als verpachtster in een eenjarige geliberaliseerde pachtovereenkomst met een pachter een verbod op het gebruik van glyfosaathoudende middelen opgenomen. Dat is toegestaan.

Beschikking

in de zaak van:

het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant

namens Provincie Noord-Brabant, gevestigd te Brabantlaan 1, 5216 TV, ‘s-Hertogenbosch,

hierna te noemen: verpachtster,

gemachtigde: mr. M.J.G. Peters van Benthem Gratama Advocaten B.V. te Zwolle,

-tegen-

[naam pachter], handelend onder de naam [naam], wonende te [adres], [woonplaats],

hierna te noemen: pachter.2

Het geding in eerste aanleg

1. De grondk...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Pachtovereenkomst. GP 11.801

Het geding in eerste aanleg

Het geding in hoger beroep

Beoordeling van het geschil in hoger beroep

Slotsom

Beslissing

Noot

 

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
E.H.M. Harbers
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16111

Verder in 2020 nr.4

 Corona, what else?

Deze maand valt mij de eer te beurt om deze column te vullen. Mijn gedachten zochten naar in het oog springende actualiteit op mijn vakgebied, het agro-belastingrecht. Maar ook ik kan er niet om h...

 Eikenprocessierups; slechts hinderlijk of bron van schadeclaims?

1. EikenprocessierupsDoor de overlastpiek in 2019 konden de bestrijders van eikenprocessierups (EPR) de aanvragen niet meer aan. Boom- en terreineigenaren zijn zich zorgen gaan maken om de gezondhe...

 Vordering pachtvastlegging; pachtrecht (nog steeds) recht voor de dommen?

In een bijdrage in dit tijdschrift in 2008[2] stelde G.M.F. Snijders de vraag of het (destijds nog) nieuwe pachtrecht is geschreven voor de dommen. Het nieuwe pachtrecht was op 1 septem...

 Corona in de agrarisch juridische praktijk

(prof. mr. D.W. Bruil) Het is bijna onvermijdelijk dat ook in dit tijdschrift aandacht wordt besteed aan de Corona -crisis. Deze crisis raakt velen, qua gezondheid, qua sociaal leve...