Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020 nr. 4

Hoge Raad, 6 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:382 (X/Uitvoeringscommissie Enschede-zuid) (TvAR 2020/8021)

J.W.A. Rheinfeld

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. C.A. Streefkerk , M.V. Polak, T.H. Tanja-van den Broek, C.E. du Perron en F.J.P. Lock)

Landinrichting. Herverkaveling.

Met noot J.W.A. Rheinfeld

[Wet inrichting landelijk gebied, art. 47, art. 48, art. 52, art. 56, art. 62, art. 63, art. 68, art. 69; Wet op de rechterlijke organisatie, art. 81 lid 1]

Herverkaveling; Wet inrichting Landelijk gebied (Wilg). Beroep tegen besluit tot vaststelling van Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR). Belang van indeling in bodemgeschiktheidsklassen voor vaststelling ruilplan (fase 1) en voor vaststelling LGR (fase 2). Verwijzing naar HR 29 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1020 . Invloed van ontsluitingssituatie van een perceel op verandering van waarde als gevolg van de ruilverkaveling.

BESCHIKKING

In de zaak van

1. [verzoeker 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. ERVEN [erflater] ,

VERZOEKERS tot cassatie,

hierna samen in enke...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Landinrichting. Herverkaveling.

1 Procesverloop

2 Uitgangspunten en feiten

3 Beoordeling van het middel

4 Beslissing

Conclusie

1 Inleiding en samenvatting

2 Feiten en procesverloop

3 De ontvankelijkheid van het cassatieberoep

4 Bespreking van het cassatiemiddel

5 Conclusie

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
J.W.A. Rheinfeld
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2020:382
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/16112

Verder in 2020 nr.4

 Corona, what else?

Deze maand valt mij de eer te beurt om deze column te vullen. Mijn gedachten zochten naar in het oog springende actualiteit op mijn vakgebied, het agro-belastingrecht. Maar ook ik kan er niet om h...

 Eikenprocessierups; slechts hinderlijk of bron van schadeclaims?

1. EikenprocessierupsDoor de overlastpiek in 2019 konden de bestrijders van eikenprocessierups (EPR) de aanvragen niet meer aan. Boom- en terreineigenaren zijn zich zorgen gaan maken om de gezondhe...

 Vordering pachtvastlegging; pachtrecht (nog steeds) recht voor de dommen?

In een bijdrage in dit tijdschrift in 2008[2] stelde G.M.F. Snijders de vraag of het (destijds nog) nieuwe pachtrecht is geschreven voor de dommen. Het nieuwe pachtrecht was op 1 septem...

 Corona in de agrarisch juridische praktijk

(prof. mr. D.W. Bruil) Het is bijna onvermijdelijk dat ook in dit tijdschrift aandacht wordt besteed aan de Corona -crisis. Deze crisis raakt velen, qua gezondheid, qua sociaal leve...