Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 6

Wat is de mogelijke impact van de aankomende Europese duurzaamheidswetgeving op Pensioenfondsen?

mr. E.P. Roelofsen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Executive summary

Pensioenfondsen houden in hun beleggingsbeleid rekening met duurzaamheidsoverwegingen. Sommige hebben een heel uitgewerkt beleid terwijl andere partijen minder ver zijn in de integratie van duurzaamheid in hun beleggingsbeslissingen. In dit artikel zal kort worden ingegaan op deze bestaande praktijk. Vervolgens wordt de omvangrijke regelgeving die vanuit Europa op Pensioenfondsen af komt behandeld. Het gaat dan om het zogenoemde: ‘Action Plan Financing Sustainable Growth’ van de Europese Commissie.2 Daarna zal ik een tweetal belangrijke beleidsvoorstellen bespreken die Pensioenfondsen3 raken. Het gaat dan om de Taxonomie verordening en de Sustainable Finance Disclosure Regulation’ (hierna: SFDR). Een aanzienlijk deel van de regelgeving is nog niet van kracht of nog in concept fase. Dit artikel kan dus niet meer zijn dan een eerste verkenning. Ter afronding geef ik een overzicht van de voornaamste verplichtingen waar pensioenfondsen vanaf maart 2...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Executive summary

2. ESG en Pensioenfondsen

3. Aanleiding Action Plan Financing Sustainable Growth

4. Taxonomie verordening

5. Achtergrond en reden invoering SFDR

6. Voornaamste verplichtingen voor Pensioenfondsen vanaf 10 maart 2021 op grond van de Europese duurzaamheidswetgeving

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. E.P. Roelofsen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16156

Verder in 2020 nr.6

 Beleggingsfondsen in crisistijd

Tijdens een crisis nemen de liquiditeitsrisico's toe. Zo ook tijdens deze Corona pandemie. Voor open-end beleggingsfondsen[1], dat wil zeggen beleggingsfondsen die deelnemingsrechten op verzoek ink...

 Wat is de mogelijke impact van de aankomende Europese duurzaamheidswetgeving op Pensioenfondsen?

1. Executive summaryPensioenfondsen houden in hun beleggingsbeleid rekening met duurzaamheidsoverwegingen. Sommige hebben een heel uitgewerkt beleid terwijl andere partijen minder ver zijn in de in...

 Jurisprudentie over perpetuals, steepeners en floaters weer actueel door COVID-19?

ABN AMRO en ING hebben op 30 maart jl. bekend gemaakt dat zij tot tenminste 1 oktober 2020 geen dividend zullen uitkeren of eigen aandelen inkopen. Daarmee geven de grootbanken gehoor a...

 Kroniek toezicht en handhaving - (15 maart 2019 t/m 15 april 2020)

Het coronavirus dat sinds januari van dit jaar de wereld in zijn greep houdt, heeft een enorme impact op de samenleving. Overheden nemen ingrijpende maatregelen om de verspreiding van ...

 Rondom het nieuws - Democratische en juridische controle, ook in tijden van Corona

In een periode waarin het nieuws wordt gedomineerd door het verloop van de Corona-crisis, de gevolgen daarvan en de daartegen getroffen maatregelen, waarin in de berichtgeving de ernst wordt benadr...