Tijdschrift voor Financieel Recht

2020 nr. 6

Redactie

Hoofdredactie

mr. W.J. Horsten

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
prof. mr. dr. M. Haentjens
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. A.J.A.D. van den Hurk
prof. dr. E.P.M. Joosen
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

A-F. van Gemert
mr. D. M. van der Houwen

Inleiding

Beleggingsfondsen in crisistijd

mr. C.J. Groffen

Tijdens een crisis nemen de liquiditeitsrisico's toe. Zo ook tijdens deze Corona pandemie. Voor open-end beleggingsfondsen[1], dat wil zeggen beleggingsfondsen die deelnemingsrechten op verzoek inkopen, is het uittreden van deelnemers een belangrijk liquiditeitsrisico. Door uittredende deelnemers moet een beleggingsfonds veelal beleggingen verkopen en neemt het aanbod van die beleggingen toe. Doordat er minder vraag is naar de beleggingen kunnen flinke prijscorrecties plaatsvinden of wordt de handel lastiger. Het verschil tussen bied- en laatprijzen neemt toe en de vaststelling van de wa... ...lees meer

Artikel

Wat is de mogelijke impact van de aankomende Europese duurzaamheidswetgeving ...

mr. E.P. Roelofsen1

1. Executive summaryPensioenfondsen houden in hun beleggingsbeleid rekening met duurzaamheidsoverwegingen. Sommige hebben een heel uitgewerkt beleid terwijl andere partijen minder ver zijn in de integratie van duurzaamheid in hun beleggingsbeslissingen. In dit artikel zal kort worden ingegaan op deze bestaande praktijk. Vervolgens wordt de omvangrijke regelgeving die vanuit Europa op Pensioenfondsen af komt behandeld. Het gaat dan om het zogenoemde: ‘Action Plan Financing Sustainable Growth’ van de Europese Commissie.[2] Daarna zal ik een tweetal belangrijke beleidsvoorstellen b... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie over perpetuals, steepeners en floaters weer actueel door COVI...

mr. J.S. Kruijt1

ABN AMRO en ING hebben op 30 maart jl. bekend gemaakt dat zij tot tenminste 1 oktober 2020 geen dividend zullen uitkeren of eigen aandelen inkopen. Daarmee geven de grootbanken gehoor aan de oproep van de ECB om sterk gekapitaliseerd te blijven en steun te bieden aan de door COVID-19 geplaagde economie.[2] Ook Rabobank geeft gehoor aan de oproep van de ECB en slaat drie betalingsrondes over op de door haar uitgegeven Rabobank Certificaten. De betalingen worden niet op een later moment ingehaald. De Vereniging van Effectenbezitters heeft Rabobank inmiddels om tekst en... abonneren of dit artikel kopen.

Kroniek toezicht en handhaving - (15 maart 2019 t/m 15 april 2020)

mr. A.J. Boorsma, mr. C.A. Geleijnse en mr. A.J. de Heer1

Het coronavirus dat sinds januari van dit jaar de wereld in zijn greep houdt, heeft een enorme impact op de samenleving. Overheden nemen ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het virus af te remmen. Dit zijn maatregelen die de economie grotendeels stil leggen. In een paar weken tijd is de wereldeconomie daardoor in een diepe crisis terecht gekomen. Het kabinet heeft een breed pakket aan maatregelen genomen om de economische schade te compenseren en te beperken. Ook de financiële toezichthouders hebben verschillende maatregelen genomen. Zo heeft DNB besloten... abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het nieuws - Democratische en juridische controle, ook in tijden van C...

mr. S.M.C. Nuijten

In een periode waarin het nieuws wordt gedomineerd door het verloop van de Corona-crisis, de gevolgen daarvan en de daartegen getroffen maatregelen, waarin in de berichtgeving de ernst wordt benadrukt door het ene na het andere 'record' te beschrijven, verdwijnt het belang van rechtszekerheid en bescherming van fundamentele rechtsbeginselen vaak wat uit het zicht. Maar sinds de eerste maatregelen van 6 maart 2020 zijn inmiddels ruim twee maanden verstreken en de aandacht voor rechtszekerheid en rechtsbescherming terug. Er is weer ruimte voor de vraag naar de grondslag van met name beperk... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Nieuws

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënConsultatie Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructiesOp 17 april 2020 is de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter consultatie aangeboden. De ter consultatie aangeboden Implementatiewet strekt tot implementatie van de verplichting tot het inrichten van een centraal UBO-register op grond van de vierde Anti-witwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849) en voorziet onder meer i... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. M. Flipse, mr. H.J.R. Stoter, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher, mr. R.J.C. Goudswaard, mr. E. Kempenaar, mr. M.H.C. Thomassen, mr. T.B. Klerks, mr. N. Dekker en mr. W.M.A. Pronk1

GerechtshovenHof Arnhem-Leeuwarden14 april 2020 ECLI:NL:GHARL:2020:3035 (Appellanten / Rabobank)Inzake: zorgplicht bank; overkreditering – CRIn mei 2008 hebben Appellanten met verschillende andere partijen een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het doel van de samenwerking was gipskartonplaten te produceren en te verkopen via de vennootschap Proplaster B.V. (hierna: Proplaster). In de samenwerkingsovereenkomst is onder meer bepaald dat Roewal aan Proplaster een renteloze geldlening met een looptijd van vijf jaar ter hoogte van EUR 600.... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS