Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 6

Nieuws

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Wet- en regelgeving nationaal

Ministerie van Financiën

Consultatie Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Op 17 april 2020 is de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter consultatie aangeboden. De ter consultatie aangeboden Implementatiewet strekt tot implementatie van de verplichting tot het inrichten van een centraal UBO-register op grond van de vierde Anti-witwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849) en voorziet onder meer in een algemene verplichting om bepaalde informatie over trusts en soortgelijke juridische constructies en de UBO's daarvan in te winnen, bij te houden en te registreren. Daarnaast voorziet de Implementatiewet in sancties voor niet-nakoming van voornoemde verplichtingen. De consultatie is gesloten op 15 mei 2020.

Wetsvoorstel Herstelwet financiële markten 2020

Op 21 april 2020 heeft ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Wet- en regelgeving nationaal

Ministerie van Financiën

Consultatie Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Wetsvoorstel Herstelwet financiële markten 2020

Consultatie Wijzigingsreling hypothecair krediet juli 2020

Publicatie wetten, besluiten en regelingen in het Staatsblad / de Staatscourant:

Eerste Kamer

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn aangenomen door de Eerste Kamer

Wet verwijzingsportaal bankgegevens aangenomen door de Eerste Kamer

Overig nationaal

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

AFM onderschrijft ESMA coulance best execution rapportageverplichting

Risicomanagement bij onderzochte beleggingsinstellingen en –ondernemingen verbeterd

Coulance voor fondsbeheerders bij deadline financiële verslaggeving

Publicatie signalenmonitor voorjaar 2020

Coulance voor externe audits bij rentebenchmarks

Transactiemonitoring door beleggingsinstellingen en –ondernemingen moet beter

AFM publiceert jaarverslag 2019

AFM publiceert rapport 'Sustainable Bonds in the Netherlands'

AFM publiceert uitgangspunten voor hypotheekaanbieders in het licht van de uitbraak van het coronavirus

AFM publiceert aanbevelingen voor een krachtiger Europese kapitaalmartkunie

De Nederlandsche Bank

DNBulletins

Nieuwsbrief Banken april 2020

Nieuwsbrief Verzekeren april 2020

Nieuwsbrief Pensioenen april 2020

Nieuwsbrief Vermogensbeheerders april 2020

Nieuwsbrief Trustkantoren april 2020

Digitaal centralebankgeld - Doelstellingen, randvoorwaarden en ontwerpkeuzes

Nieuwsbrief Pensioenen 29 april 2020

Ministerie van Financiën

Kamerbrief inzake reactie op AFM-verkenning naar waardecreatie en follow-up Besluit niet-financiële informatie

Kamerbrief aliasgebruik om overstappen in Nederland te vereenvoudigen

Beantwoording Kamervragen weigering religieuze organisaties door banken

Kwartaalrapportage lopende EU-wetgeving

Beantwoording Kamervragen over bankrun binnen de financiële sector

Kamerbrieven inzake wetgevingsbrieven DNB en AFM 2020

Beantwoording Kamervragen over grootschalige kapitaalverschaffing aan banken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kamerbrief knelpunten kleine pensioenen

Verbond van Verzekeraars (VvV)

Ook uitvaartverzekeringen beter toegankelijk voor ex-kankerpatiënten

European developments

European legislation and regulation

Sustainable finance: Council adopts a unified EU classification system

Proposed Crowdfunding Regulation/MiFID 2 Amending Directive

European Commission (EC)

EC extends consultation deadlines

EC consults on digital finance and retail payments

EC consults on renewed sustainable finance strategy

EC consults on draft Delegated Regulations for Benchmarks Regulation on sustainability

EC communication on Sustainable Investment Taxonomy Regulation

EC adopts banking package to improve banks' capacity to lend and to absorb losses related to COVID-19 pandemic

European Parliament (EP)

EP publishes state of play EU/EA measures to mitigate the effects of COVID-19

Council of the European Union (Council)

EU ministers of finance statement on banking and insurance sector measures

Other European Developments

European Central Bank (ECB)

ECB adopts package of temporary collateral easing measures

ECB supports macroprudential policy actions taken in response to COVID-19 pandemic

ECB introduces supervisory reporting measures

ECB provides temporary relief for capital requirements for market risk

ECB adopts temporary measures to mitigate impact of possible rating downgrades on collateral availability

ECB webpage: ‘Our response to the coronavirus pandemic’

ECB communication on extension of statistical information reporting deadlines

ECB announces recalibration of targeted lending operations

ECB announces new emergency longer-term refinancing operations

European Banking Authority (EBA)

EBA publishes Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments

EBA updates impact of the Basel III reforms on EU banks’ capital and compliance with liquidity measures

EBA updates guidelines on equivalence of confidentiality regimes

EBA opinion on amending RTS on assigning risk weights to SLEs

EBA updates its list of risk indicators, IMF-FSI mapping and respective guides

EBA issues documents on prudential and supervisory measures to avoid market risks

European Securities and Markets Authority (ESMA)

ESMA advices on impact of inducements and costs and charges disclosure requirements

ESMA reports on commodity position limits and position management

ESMA consults on central clearing solutions for pension scheme arrangements

ESMA publishes guidance on performance fees in UCITS and certain AIFs

ESMA publishes statement on the timeliness of fulfilling external audit requirements for interest rate benchmarks under the Benchmark Regulation

ESMA publishes statement on investment funds periodic reporting

ESMA extends MIFID II/MiFIR transparency review report consultation

ESMA and MAS cooperation arrangements MoU for Benchmarks Regulation

ESMA issues new Q&A on alternative performance measures

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

EIOPA urges insurers and intermediaries to mitigate the impact of COVID-19 on consumers

EIOPA urges (re)insurers to temporarily suspend dividend payments and share buy backs

EIOPA opinion on the supervision of remuneration principles in the insurance and reinsurance sector

EIOPA issues statement on principles to mitigate the impact of COVID-19 on the pensions sector

EIOPA postpones its advice on Solvency II Review until end December 2020

European Supervisory Authorities (ESAs)

ESAs consult on ESG rules

Single Resolution Board (SRB)

European Payments Council (EPC)

EPC clarification paper on credit transfer and instant credit transfer scheme rulebooks SEPA

The European Systemic Risk Board (ESRB)

ESRB overview of EU financial stability policy measures

International developments

International Capital Markets (ICMA)

ICMA releases updated version of its SFTR recommendations

International Organization of Securities Commission (IOSCO)

IOSCO reprioritises 2020 work programme

IOSCO report on sustainable finance and the role of securities regulators

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)

BCBS additional COVID-19 measures

BCBS issues progress report on banks' implementation of the Principles for effective risk data aggregation and reporting'

Financial Action Task Force

FATF announces extension to mutual evaluations and follow-up deadlines

Financial Stability Board (FSB)

FSB reprioritises 2020 work programme

FSB reports on enhancing cross-border payments stage 1 report to the G20

FSB consults on regulatory, supervisory and oversight challenges of global stablecoin

FSB reports on financial stability implications and policy measures taken

FSB consults on effective practices for cyber incident response and recovery

International Swaps and Derivatives Association (ISDA)

ISDA issues preliminary results of consultation on pre-cessation fallbacks for LIBOR

Association for Financial Markets in Europe (AFME)

Trade associations publish joint letter to ESMA on mandatory delegated reporting under EMIR Refit

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16159

Verder in 2020 nr.6

 Beleggingsfondsen in crisistijd

Tijdens een crisis nemen de liquiditeitsrisico's toe. Zo ook tijdens deze Corona pandemie. Voor open-end beleggingsfondsen[1], dat wil zeggen beleggingsfondsen die deelnemingsrechten op verzoek ink...

 Wat is de mogelijke impact van de aankomende Europese duurzaamheidswetgeving op Pensioenfondsen?

1. Executive summaryPensioenfondsen houden in hun beleggingsbeleid rekening met duurzaamheidsoverwegingen. Sommige hebben een heel uitgewerkt beleid terwijl andere partijen minder ver zijn in de in...

 Jurisprudentie over perpetuals, steepeners en floaters weer actueel door COVID-19?

ABN AMRO en ING hebben op 30 maart jl. bekend gemaakt dat zij tot tenminste 1 oktober 2020 geen dividend zullen uitkeren of eigen aandelen inkopen. Daarmee geven de grootbanken gehoor a...

 Kroniek toezicht en handhaving - (15 maart 2019 t/m 15 april 2020)

Het coronavirus dat sinds januari van dit jaar de wereld in zijn greep houdt, heeft een enorme impact op de samenleving. Overheden nemen ingrijpende maatregelen om de verspreiding van ...

 Rondom het nieuws - Democratische en juridische controle, ook in tijden van Corona

In een periode waarin het nieuws wordt gedomineerd door het verloop van de Corona-crisis, de gevolgen daarvan en de daartegen getroffen maatregelen, waarin in de berichtgeving de ernst wordt benadr...