Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 6

Jurisprudentie

mr. M. Flipse, mr. H.J.R. Stoter, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher, mr. R.J.C. Goudswaard, mr. E. Kempenaar, mr. M.H.C. Thomassen, mr. T.B. Klerks, mr. N. Dekker en mr. W.M.A. Pronk1

Gerechtshoven

Hof Arnhem-Leeuwarden

14 april 2020

ECLI:NL:GHARL:2020:3035

(Appellanten / Rabobank)

Inzake: zorgplicht bank; overkreditering – CR

In mei 2008 hebben Appellanten met verschillende andere partijen een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het doel van de samenwerking was gipskartonplaten te produceren en te verkopen via de vennootschap Proplaster B.V. (hierna: Proplaster). In de samenwerkingsovereenkomst is onder meer bepaald dat Roewal aan Proplaster een renteloze geldlening met een looptijd van vijf jaar ter hoogte van EUR 600.000 zou verstrekken die zou zijn achtergesteld bij vorderingen van Rabobank op Proplaster. Aandeelhouders van Roewal waren Appellanten (via hun management-BV) en een persoon die tevens enig bestuurder en aandeelhouder van Proplaster was. De EUR 600.000 voor de lening aan Proplaster heeft Roewal geleend van haar beide aandeelhouders (waaronder EUR 300.000 van Appellanten). Daarnaast bepaalde de sam...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Gerechtshoven

Hof Arnhem-Leeuwarden

14 april 2020

ECLI:NL:GHARL:2020:3035

(Appellanten / Rabobank)

Inzake: zorgplicht bank; overkreditering – CR

Rechtbanken

Rechtbank Limburg

11 april 2020

ECLI:NL:RBLIM:2020:2105

(Gemeente Heerlen (‘Gemeente’)/gedaagden en ING Bank N.V. (‘ING’)

Inzake: Art. 323a Sr.; zorgplicht bank, bestuurdersaansprakelijkheid - MT

Rechtbank Amsterdam

3 april 2020

ECLI:NL:RBAMS:2020:2202

(Eisers / Eurofintus Financieringen B.V. (‘Eurofintus’)

Inzake: doorlopend krediet; wijziging kredietvergoeding – CR

Rechtbank Amsterdam

31 maart 2020

ECLI:NL:RBAMS:2020:1966

(I-Finance.nl B.V. (‘I-Finance / Gedaagde)

Inzake: Verzetvonnis, ambtshalve toetsen consumentenkredietovereenkomsten – RS

Rechtbank Amsterdam

1 april 2020

ECLI:NL:RBAMS:2020:2083

(T.O.M. B.V. (‘TOM’) / ING BANK N.V. (‘ING’))

Inzake: zorgplicht van de bank jegens derde in geval van fraude – SU

Gerechtshof Amsterdam

14 april 2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:1126

(IEF Capital Berlage Noord B.V. (‘IEF’) / Allianz Real Estate GmbH (‘Allianz’))

Inzake: tijdstip weigering financiering te verstrekken niet onrechtmatig; geen zorgplichtschending – MF

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

21 april 2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:3217

(InfoSource B.V. (‘InfoSource’) / ICS Adviseurs B.V. (‘ICS’) en [geïntimideerde 2])

Inzake: Leaseovereenkomst. Herfinanciering. Dwaling. Ongerechtvaardigde verrijking – MF

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

24 maart 2020

ECLI:NL:GHSHE:2020:1060

(Appellant / ABN AMRO Bank N.V. (‘ABN’))

Inzake: zorgplicht bank – WP

Rechtbank Amsterdam

31 maart 2020

ECLI:NL:RBAMS:2020:1966

(Santander Consumer Finance Benelux (‘Santander’) / Gedaagde)

Inzake: Verstekvonnis kredietovereenkomst. Onderzoeksplicht naar nakoming van verplichtingen art. 8 Richtlijn 2008/48 door kredietgever geldt ook bij verstekvonnissen (HvJ EU 5 maart 2020, OPR-Finance) – TK

Rechtbank Rotterdam

1 april 2020

ECLI:NL:RBROT:2020:2999

(Eiser / El Houzi q.q.)

Inzake: Renvooiprocedure. Uitleg leningovereenkomst; vernietiging borgstelling ex art. 1:88 BW – RG

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteurs
mr. M. Flipse, mr. H.J.R. Stoter, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher, mr. R.J.C. Goudswaard, mr. E. Kempenaar, mr. M.H.C. Thomassen, mr. T.B. Klerks, mr. N. Dekker en mr. W.M.A. Pronk1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16161

Verder in 2020 nr.6

 Beleggingsfondsen in crisistijd

Tijdens een crisis nemen de liquiditeitsrisico's toe. Zo ook tijdens deze Corona pandemie. Voor open-end beleggingsfondsen[1], dat wil zeggen beleggingsfondsen die deelnemingsrechten op verzoek ink...

 Wat is de mogelijke impact van de aankomende Europese duurzaamheidswetgeving op Pensioenfondsen?

1. Executive summaryPensioenfondsen houden in hun beleggingsbeleid rekening met duurzaamheidsoverwegingen. Sommige hebben een heel uitgewerkt beleid terwijl andere partijen minder ver zijn in de in...

 Jurisprudentie over perpetuals, steepeners en floaters weer actueel door COVID-19?

ABN AMRO en ING hebben op 30 maart jl. bekend gemaakt dat zij tot tenminste 1 oktober 2020 geen dividend zullen uitkeren of eigen aandelen inkopen. Daarmee geven de grootbanken gehoor a...

 Kroniek toezicht en handhaving - (15 maart 2019 t/m 15 april 2020)

Het coronavirus dat sinds januari van dit jaar de wereld in zijn greep houdt, heeft een enorme impact op de samenleving. Overheden nemen ingrijpende maatregelen om de verspreiding van ...

 Rondom het nieuws - Democratische en juridische controle, ook in tijden van Corona

In een periode waarin het nieuws wordt gedomineerd door het verloop van de Corona-crisis, de gevolgen daarvan en de daartegen getroffen maatregelen, waarin in de berichtgeving de ernst wordt benadr...