Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2020 nr. 2

Verstrekking van stukken aan slachtoffers: binnen of buiten de boot van art. 51b Sv

mr. F. Mattheijer en mr. P.M. Tomassen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Slachtoffers van strafbare feiten kunnen met een beroep op diverse regelingen trachten om processtukken te bemachtigen die (potentieel) bruikbaar zijn voor schadeverhaal. Het slachtoffer dat de stukken wenst te gebruiken voor andere doeleinden dan een (potentiële) vordering benadeelde partij heeft in de praktijk echter vaak aanmerkelijk minder mogelijkheden om die stukken te bemachtigen en te gebruiken. De zwakkere positie van het slachtoffer dat stukken wenst te gebruiken voor andere doeleinden dan een (potentiële) vordering benadeelde partij lijkt door de wetgever niet lijkt te zijn beoogd en beperkt slachtoffers in onze ogen onnodig in hun verhaalsmogelijkheden. Wij pleiten in dit artikel voor een flexibelere toepassing van de bestaande regelingen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Belangrijkste regelingen inzake verstrekking van processtukken

2.1. Art. 51b Sv

2.2. Wjsg

2.3. Verhouding art. 51b Sv en Wjsg en beperkingen gebruik verstrekte stukken

2.4. Wet politiegegevens en art. 843a Rv

3. Kritische opmerkingen omtrent toepassing huidige regelingen

3.1. Onverdedigbare, niet beoogde disbalans tussen art. 51b Sv en Wjsg

3.2. Slachtoffer te afhankelijk van (beperkingen) vordering benadeelde partij

3.3. Opgelegde beperkingen gebruik rechtsgeldig?

4. Afronding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. F. Mattheijer en mr. P.M. Tomassen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/16192

Verder in 2020 nr.2

 Voorwoord

Aan actuele maatschappelijke ontwikkelingen geen gebrek. In deze aflevering een artikel over de mogelijkheden van het slachtoffer (waaronder ook een onderneming kan vallen die slachtoffer is gewor...

 Verstrekking van stukken aan slachtoffers: binnen of buiten de boot van art. 51b Sv

Slachtoffers van strafbare feiten kunnen met een beroep op diverse regelingen trachten om processtukken te bemachtigen die (potentieel) bruikbaar zijn voor schadeverhaal. Het slachtoffer dat de ...

 Bestraffing van de compliance officer bij non-compliance trustkantoor – een reëel risico?

Zowel wetgever als toezichthouder zetten in op een actieve compliance officer bij trustkantoren. Deze wordt gezien als een belangrijk instrument om te waarborgen dat trustkantoren niet over de s...

 Een einde aan de flitskredietproblematiek? - Handhavingsstrategie rondom een hardnekkig, schadelijk financieel product

Op 1 januari 2020 is de Regeling Aanpak flitskrediet[2] (hierna: de Regeling) in werking getreden. Deze regeling heeft als doel het beperken van het aanbieden van zogenoemde ‘flitskredieten’ aan...